نانوزیست‌حسگری برای شناسایی نوعی بیماری عفونی

محققان موفق به ساخت نانوزیست‌حسگری شدند که درصورت قرار گرفتن در تلفن همراه می‌توان از آن برای شناسایی نوعی بیماری عفونی استفاده کرد. این زیست حسگر قادر است عفونت را در مراحل اولیه شناسایی کند.

توبرکولوسیس (TB) نام نوعی عفونت است که معمولاً روی ریه‌ها اثر منفی می‌گذارد؛ با این حال احتمال حمله به دیگر اندام‌های بدن نیز توسط این عفونت وجود دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که یک سوم جمعیت جهان حداقل یک بار به این مشکل دچار شده و هر سال یک درصد از این جمعیت دوباره به این بیماری دچار می‌شوند. بیش از ۸۰ درصد از عفونت‌ها در کشورهای عقب‌مانده یا درحال توسعه اتفاق می‌افتد.
برای شناسایی این عفونت لازم است آزمایش کشت باکتری انجام شود که نتیجه آن بین یک تا دو هفته طول می‌کشد، همچنین لازم است با استفاده از میکروسکوپ فلورسانس محیط کشت مورد بررسی قرار گیرد. فقدان روشی سریع، دقیق و ارزان برای این آزمون موجب شده تا تشخیص این عفونت به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی در مسیر درمان آن باشد.
یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه کلیمسون موفق به ارائه نانوزیست‌حسگری برای شناسایی این بیماری شده که قادر است با استفاده از تلفن همراه این بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کند. 
این زیست‌حسگر ارزان‌قیمت با استفاده از لایه نازکی از جنس نقره و فولرین و قرار دادن آن روی سطح سلولز انعطاف‌پذیر ساخته می‌شود. در این حسگر از فلورسانس ایزوتروپیک و باکتری رنگ شده که با زیرلایه سلولز حاوی پوشش نقره جفت شده، استفاده می‌شود.
نشر نور از رنگ مورد استفاده در این نانوزیست‌حسگر نشأت می‌گیرد که قابل تصویربرداری با تلفن همراه است. شدت نشر نور ثبت شده با دوربین تلفن همراه حاوی اطلاعاتی درباره دانسیته باکتری‌هاست و از این اطلاعات می‌توان برای تعیین مرحله بیماری استفاده کرد.
نتایج این پروژه نشان می‌دهد، زمانی که پلاسمون سطحی از نقطه نظر نوری با فولرین جفت می‌شود موجب افزایش کارایی سیستم شده و می‌توان با این روش باکتری‌های منفرد را شناسایی کرد. از این سیستم می‌توان برای شناسایی مجرم در صحنه جرم نیز استفاده کرد به طوری که با سیالات باقی‌مانده در صحنه جرم بررسی ماهیت مجرم امکان پذیر است.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان “Flexible Ag-C60 nano-biosensors based on surface plasmon coupled emission for clinical and forensic applications”در نشریه Physical Chemistry Chemical Physics منتشر شده‌است.