بهبود کیفیت کودهای فسفردار کشاورزی با استفاده از نانوذرات

محققان با استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتایت موفق به ارائه کودهای کشاورزی شدند که آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد می‌کند. رهاسازی فسفر در این کودها بسیار آرام‌تر از کودهای رایج بوده و ماندگاری بیشتری دارند.

پژوهشگران دانشگاه دلوار دریافتند که رفتار نانوذرات هیدروکسی آپاتایت می‌تواند برای بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار گیرد. این نانوساختارها قادراند فسفر موجود در خاک را افزایش دهند. این روش هم برای اثربخشی بیشتر غنی‌سازی خاک مفید است و هم می‌توان از آن برای محافظت از محیط‌زیست در مناطقی که حساسیت زیادی به آلایندگی دارند استفاده کرد. برای مثال، در نزدیکی چشمه‌ها یا مناطقی که آب جمع می‌شود، این نانوذرات می‌توانند نقش مهمی داشته باشند.
هیدروکسی آپاتایت به‌عنوان یک ماده جاذب آلودگی شناخته می‌شود که فلزات سنگین و رادیونوکلئوتیدها را به خود جذب می‌کند. در حال حاضر از این ماده برای احیاء خاک استفاده می‌شود.
نانوذرات هیدروکسی آپاتایت سه مزیت بزرگ نسبت به مواد غنی‌ساز فسفر رایج دارند. این مواد به سرعت فسفر را رهاسازی نمی‌کنند، برخلاف هیدروکسی آپاتایت معمولی به سرعت pH خاک را تغییر نمی‌دهد و از دست دادن فسفر خاک به کندی انجام می‌شود. این ویژگی‌ها موجب می‌شود رهاسازی فسفر برای تغذیه گیاهان در خاک به آهستگی انجام شود و رشد گیاه به آرامی و با استفاده مدام از این مواد تضمین شود.
محققان این پروژه معتقداند که هیدروکسی آپاتایت‌های رایج در بخش کشاورزی به شکل سریع و ناگهانی موجب افزایش فسفر در خاک شده به طوری که گیاه فرصت استفاده از همه فسفرها را نخواهد داشت. این فسفرها به سرعت نیز از خاک زدوده می‌شوند.
جیسی از محققان این پروژه می‌گوید: «زمانی که فسفر از نانوذرات هیدروکسی آپاتایت جدا می‌شود، موجب افزایش اسیدیته خاک نمی‌شود؛ اسیدی کردن خاک یکی از چالش‌های کشاورزی در عصر حاضر است.»
با افزایش جمعیت جهان تقاضا برای غذا افزایش می‌یابد؛ بنابراین، استفاده از کودهای فسفر افزایش یافته و با تأثیر منفی روی خاک حساسیت سازمان‌های طرفدار محیط‌زیست نسبت به این موضوع افزایش می‌یابد. با استفاده از این روش خطرات و آسیب‌های زیست محیطی کاهش می‌یابد.
حمایت مالی این پروژه توسط وزارت کشاوزی آمریکا انجام شده‌است.