ارتقای فناوری فلورسانس بهبود یافته با فلز (MEF) با نانوساختارهای فلزی

دو شرکت فعال در حوزه ساخت ادوات تشخیص طبی، با همکاری یکدیگر اقدام به ارائه فناوری فلورسانس بهبود یافته با فلز کردند. در این فناوری از نانوساختارهای فلزی برای افزایش دقت نتیجه آزمون استفاده شده‌است.

شرکت سونی دادک بیوساینسز (Sony DADC BioSciences) با همکاری شرکت فیانوستیکز (FIANOSTICS) موفق به ارائه آرایه فلورسانس سریعی شد که در آن از هیبرید فلز/پلیمر استفاده شده‌است.
شرکت سونی از فرآیند ویژه خود که برای ساخت دیسک‌های بلو ری استفاده می‌کند، در این فرآیند استفاده کرده است. جرالد هوا، مدیرعامل شرکت فیانوستیکز، می‌گوید: «بررسی کمی زیست مولکول‌های سرم خون، بخش بسیار مهمی از علم پزشکی مدرن است. از آنجایی که مقادیر این ترکیبات در سرم خون بسیار ناچیز است، بنابراین باید از ادوات و روش‌های بسیار حساس و دقیق به‌منظور بررسی آن‌ها استفاده کرد.
فلورسانس بهبود یافته با فلز (MEF) یک فناوری جدید با پتانسیل بالا برای انجام آزمون‌های بسیار حساس ساختاری است. در این روش از برهم‌کنش میان نور با ساختارهای فلز نانومقیاس استفاده شده که در نهایت میزان تولید تابش کوانتومی مولکول‌های فلورسانس افزایش می‌یابد.
افزایش شدت و حساسیت در تابش، موجب ارائه روش مشخصه‌یابی بسیار دقیقی برای زیست مولکول‌ها می‌شود. تجاری‌سازی این فناوری منوط به تولید نانوساختارهای فلزی با دقت و تکرارپذیری بالاست. این دو شرکت در قالب یک پروژه مشترک اقدام به ارائه فناوری MEF بسیار حساس برای استفاده در تحقیقات کلینیکی کردند. از این فناوری برای هر نوع آزمون زیستی نظیر تراشه‌های زیست سیالی و ظروف میکرولیتری می‌توان استفاده کرد.
در این فناوری از زیرلایه پلیمری حاوی پوشش میکرومقیاس از فلزات استفاده شده‌است. آرایه‌های یکنواخت با قیمت پایین برای تولید این ابزار به کار گرفته شده‌است.
فیانوستیکز در حوزه آرایه‌های مبتنی بر فلورسانس فعالیت دارد؛ آرایه‌هایی که برای تحقیقات کلینیکی استفاده می‌شود. این شرکت تجهیزات استانداردی برای آزمایشگاه‌های مختلف در سراسر جهان تولید کرده است. این شرکت روی بیماری‌های مربوط به استخوان متمرکز شده و در حال حاضر وارد حوزه بیماری‌های عصبی نظیر آلزایمر شده‌است.
شرکت سونی بیوساینسز در حوزه ساخت ادوات نوری بسیار دقیق فعال است. این شرکت در حال حاضر در بخش تولید ادوات تشخیص طبی کار می‌کند.