رونمایی از ابزاری برای تصویربرداری مولکولی داروها

شرکت بروکر اقدام به ارائه دستگاه جدیدی برای تصویربرداری مولکولی از ترکیبات دارویی کرده است. این ابزار می‌تواند در مطالعات پیش بالینی داروها مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت بروکر (Bruker) در دهمین نشست انجمن بین‌المللی مطالعه زنوبیوتیک، از فناوری تصویربرداری خود موسوم به Molecular Drug ImagerTM برای انجام آزمون‌های پیش بالینی دارو رونمایی کرد. این روش تصویربرداری از بافت، به محققان امکان می‌دهد تا مشخصات مولکول‌های دارویی کوچک، ساختار بافت‌ها و زیست مولکول‌های مورد استفاده در ساخت دارو را با جزئیات زیاد به‌دست آورند.
این ابزار دارای نرم‌افزار بسیار قدرتمندی است که می‌تواند تصویربرداری طیف‌سنجی جرمی مولکولی(MSI) را از مولکول‌های کوچک انجام دهد که این کار امکان ارزیابی دقیق مولکول‌های با پتانسیل دارویی را در اختیار محققان قرار می‌دهد.
بیش از یک دهه است که شرکت بروکر سخت افزارهای قدرتمندی را در اختیار صنعت قرار می‌دهد که با استفاده از آن امکان تصویربرداری طیف‌سنجی جرمی مبتنی بر MALDI فراهم می‌شود. این شرکت اخیراً دستگاه rapiflexTM را که یک سیستم MALDI-TOF است به بازار عرضه کرده است. این دستگاه از نقطه نظر سرعت و دقت برای تصویربرداری از پروتئین‌ها و تحقیقات هیستولوژی مولکولی ایده‌آل است. سیستم solariX XRTM می‌تواند با ادوات تصویربرداری مولکولی MALDI جفت شود و همچنین قابل اتصال به دستگاه ساختار ریز ایزوتوپیک (IFS) است.
دستگاه تصویربرداری MDI به‌صورت مکمل با دستگاه solarix جفت شده و اطلاعاتی درباره ترکیبات دارویی ارائه می‌دهد. در حال حاضر برخی شرکت‌های دارویی از نسخه‌های اولیه فناوری MSI برای بررسی‌های پیش بالینی داروها استفاده می‌کنند.
MDI یک روش تصویربرداری مولکولی است که در آن، تصویربرداری مولکولی و نوری با هم ترکیب شده‌است. استفاده از این ابزار موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه می‌شود. یکی از مزایای تصویربرداری با این روش آن است که به کاربر اجازه می‌دهد تا بررسی آماری نتایج به‌دست آمده را با استفاده از بانک اطلاعاتی انجام دهد.
شرکت بروکر بیش از ۵۰ سال در حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای تحقیق در حوزه علوم زیستی و سلامت سابقه دارد.