ساخت موتور مولکولی با ساختار نامتقارن

محققان موفق به ساخت موتور مولکولی شدند که دارای ساختار نامتقارن است. این نانوموتور می‌تواند برای حمل و نقل ذرات در مقیاس نانو مورد استفاده قرار گیرد.

محققان دانشگاه گورینگن موفق به طراحی و ساخت موتور مولکولی شدند که بر خلاف نمونه‌های قبلی دارای ساختار نامتقارن است. این موتور مولکولی دارای دو بخش مختلف است که توسط یک محور به هم متصل شده و برخلاف جهت یکدیگر می‌چرخند. عملکرد این موتور کاملا مشابه موتور خودرو است. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان “Unidirectional rotary motion in achiral molecular motors” در نشریه Nature Chemistry منتشر شده است.
این نانوموتور می‌تواند باری انتقال مواد در مقیاس نانومتری مورد استفاده قرار گیرد. شاید عجیب به نظر برسد اما چرخش هر یک از بخش‌های این موتور بر خلاف جهت حرکت موتور می‌چرخند. زمانی که موتور به جلو حرکت می‌کند چرخ سمت چپ در جهت عقربه‌های ساعت و چرخ سمت راست در جهت عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند. این موتور به تازگی توسط محققان طراحی شده و نمونه قبلی آن در سال ۱۹۹۹ طراحی شده بود.
فرینگا از محققان این پروژه می‌‌گوید: « اگر شما بخواهید یک موتور مولکولی را مورد استفاده قرار دهید، لازم است که چرخش آن را تحت کنترل داشته باشید. تا کنون این کار با استفاده از مولکول‌های متقارن انجام می‌شده است. دو بخش مختلف موتور تصویر آیینه یکدیگر هستند، همانند دست راست چپ، که در یک نقطه به هم می‌رسند. اما این موتور مولکولی نامتقارن است بنابراین هر بخش آن به صورت جداگانه می‌چرخد.»
فرینگا می‌گوید: «این موتور نامتقارن که همانند دیگر موتورهای مولکولی با استفاده از تابش نور می‌چرخد دارای دو محور چرخش و دو بخش چرخنده است. این محورها به یک بخش مرکز متصل هستند که نامتقارن است. اتم کربن در مرکز این بخش نامتقارن قرار گرفته است.»
نتایج این پروژه برای محققان بسیار جالب توجه است به طوری که می‌توان از آن برای ساخت ادوات حمل کننده ذرات در مقیاس نانو استفاده کرد. محققان این پروژه در حال کار روی ساخت نانوحاملی براساس این موتور مولکولی هستند.