نتایج موفقیت‌آمیز استفاده از نانوحامل ضدسرطان پستان در موش‌ها

محققان با ترکیب چند روش مختلف، موفق به از بین بردن تومور سرطان پستان در موش‌ها شدند. این گروه تحقیقاتی با این روش‌ها دوز داروی شیمی‌درمانی را در نانوذرات حامل دارو تا ۵۰ برابر افزایش دادند.

جراحی التراسونیک متمرکز مبتنی بر تابش گرمایی با رزونانس مغناطیسی (MRgFUS) یکی از روش‌های غیرتهاجمی برای درمان سرطان و فیبرویدها است. اخیراً محققان با ترکیب این روش با شیمی‌درمانی موفق به از بین بردن کامل تومور سرطانی در موش شده‌اند.
MRgFUS پرتو اولتراسونیک را با گرما ترکیب کرده و در نهایت، بافت را با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی از بین می‌برد. اثربخشی این روش می‌‌تواند به دلیل آسیب احتمالی بافت‌های سالم در اطراف تومور محدود شود و شاید نیاز به از بین بردن بخش‌های کوچکی در اطراف تومور، که باقی‌مانده سلول‌های سرطانی است، باشد.
اخیراً پژوهشگران دانشگاه دیویس یک راهبرد جدید برای از بین بردن تمام تومور ارائه کردند که در آن به استفاده از گرما برای از بین بردن لبه‌های تومور نیاز نیست. این گروه موفق به افزایش قابل ملاحظه در غلظت داروهای شیمی‌درمانی شدند.
آندرو وانگ از محققان این پروژه می‌گوید: «MRgFUS یک روش مورد تأیید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان فیبرویدهای رحمی است. ما از این روش در کنار شیمی‌درمانی استفاده کردیم.»
تحقیقات قبلی این تیم تحقیقاتی نشان داده بود که گرمادرمانی با استفاده از امواج اولتراسونیک می‌تواند تجمع نانوذرات حاوی داروی شیمی‌درمانی را افزایش دهد. اما این تجمع بستگی به نوع تومور دارد. این گروه چنین فرض کردند که ترکیب گرما درمانی و شیمی‌درمانی می‌تواند کارایی فرآیند درمان انواع تومورها را بهبود دهد.
در این پروژه محققان توموگرافی نشری/محاسباتی (PET-CT)، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، اتورادیوگرافی و تصویربرداری فلورسانس را باهم ترکیب کرده تا نانوذرات حاوی داروی شیمی‌درمانی را درون تومور سرطان پستان در موش رهاسازی کنند.
آن‌ها با این روش موفق به افزایش ۵۰ برابر رهاسازی دارو در سلول‌های سرطانی شدند و با این کار اثربخشی درمان افزایش یافت. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که با استفاده از یک دستورالعمل دقیق، نانوذرات فعال شده با گرما (گرما از طریق اولتراسونیک به آن داده شده) محتویات دارویی خود را درون تومور رهاسازی می‌کنند.