اولین شماره مجله انگلیسی‏ زبان Nanochemistry Research منتشر شد

مجله Nanochemistry Research یک مجله Open Access و peer reviewe است که توسط انجمن شیمی ایران به صورت دوبار در سال (bi-annually) به چاپ تحقیقات تئوری و تجربی در زمینه نانوشیمی می‌پردازد.

اولین شماره این مجله برای بهار و زمستان ۲۰۱۶ با ۱۴ مقاله منتشر شده و شامل مقالات مروری، اصیل و … از محققان برتر ایرانی و خارجی است که بر روی سایت مجله قرار گرفته است.

سردبیر این مجله آقای دکتر علی مرسلی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و مدیر اجرایی آن آقای دکتر هرمزی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، هستند و اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون آلمان، کانادا، استرالیا و … به عنوان عضو هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند.

زمینه‌های مورد علاقه مجله برای چاپ مقاله عبارت است از:

•    Advances in nanostructured materials such as nano-MOFs, CNTs, meso-porous silica and nano-zeolites
•    Applications of nanomaterials in catalysis and in energy conversion/storage
•    Developments in nano-sensors and nano-biosensors
•    Utilization of nanomaterials for water treatment
•    Modeling and Simulation of nanostructures
•    Synthesis and characterization of organic, inorganic or hybrid nanomaterials by top-down, bottom-up or biological approaches

فهرست مقالات این مجله و نسخه الکترونیکی آن از طریق پایگاه اینترنتی نشریه قابل دریافت است.

کلیه محققین فعال در زمینه‏‌های مرتبط با نانوشیمی می‏‌توانند به منظور ارسال مقاله به بخش راهنمای ارسال مقالات سایت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است‏، براساس آئین نامه ستاد نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات داخلی با عنوان نانو و تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعلق می‌گیرد.