روی ویروس‌ها فشار وارد کنید تا آنها برق تولید کنند

سایت NBIC- پژوهشگرانی از کره‌جنوبی با استفاده از نانوستون‌های ایجاد شده از باکتریوفاژ‌ها (نوعی ویروس) اقدام به تولید نانوژنراتوری کردند که با اعمال فشار، قادر به تولید الکتریسیته است. این باکتریوفاژها از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌است به‌گونه‌ای که کارایی تبد

به گزارش سایت فناوری های همگرا (NBIC) پژوهشگرانی از کره‌جنوبی با استفاده از نانوستون‌های ایجاد شده از باکتریوفاژ‌ها (نوعی ویروس) اقدام به تولید نانوژنراتوری کردند که با اعمال فشار، قادر به تولید الکتریسیته است. این باکتریوفاژها از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌است به‌گونه‌ای که کارایی تبدیل انرژی در آنها افزایش یابد.
محققان کره‌ای موفق شدند با استفاده از نوعی باکتریوفاژ اقدام به تولید الکتریسیته کنند. باکتریوفاژها (باکتری‌خوارها) یا به اختصار فاژها، ویروس‌هایی هستند که به باکتری‌ها حمله می‌کنند و آن‌ها را از بین می‌برند. این ویروس‌ها به صورت اختصاصی به باکتری‌ها حمله می‌کنند.
filereader.php?p1=main_590ad367a586767ad
این گروه تحقیقاتی با اعمال فشار روی نوعی باکتریوفاژ موفق شدند جریان برق تولید کنند. از نتایج این پروژه می‌توان برای تولید ادواتی با قابلیت تامین انرژی خود، استفاده کرد. همچنین می‌توان از این باکتریوفاژ‌ها برای تامین انرژی ادوات قابل کاشت در بدن استفاده کرد.
یکی از مشکلات موجود در مسیر ساخت ادوات الکترونیک قابل کاشت در بدن، امکان عدم سازگاری آنها با محیط بدن انسان است. این راهبرد می‌تواند برای حل مشکل زیست‌ناسازگاری ادوات الکترونیکی در بدن مورد استفاده قرار گیرد.
ژنراتورهای پیزوالکتریک قادراند انرژی مکانیکی را به الکتریسیته تبدیل کنند. در ادوات قابل کاشت در بدن، معمولا از ترکیبات زیست‌سازگار غیرسمی برای ساخت ژنراتورهای پیزوالکتریک استفاده می‌کنند. هوای وانگ و همکارانش از دانشگاه ملی پوسان از نانوستون‌های باکتریوفاژ به عنوان واحدهای سازنده نانوژنراتور استفاده کردند.
اعمال فشار روی این نانوستون‌ها موجب تولید الکتریسیته می‌شود. این ستون‌های عمودی فاژی نسبت به چیدمان جانبی عملکرد بهتری در تبدیل انرژی و تولید الکتریسیته دارند.
در این پروژه، عملکرد این نانوژنراتور با استفاده از زیست‌مهندسی، بهبود قابل توجهی یافته است. به طوری که با جایگزین کردن گلوتامیت‌های موجود در ژنوم باکتریوفاژ به جای آلانین، ممنتوم قطبی پروتئین این باکتریوفاژ بهبود می‌یابد به طوری که کارایی تولید انرژی الکتریکی در این نانوژنراتور نسبت به حالت عادی افزایش دوبرابری می‌یابد. درصورت بهبود بیشتر در این نانوژنراتورها، امکان روشن کردن نمایشگر LCD تنها با یک فشار فراهم خواهد شد.