تولیدانبوه گرافن با آب‌نمک و معرف‌های شیمیایی

یک شرکت تولیدکننده گرافن اقدام به ثبت پتنتی در حوزه تولید انبوه گرافن کرده است. در این روش با استفاده از کانال‌های حاوی آب‌نمک و معرف‌ها، لایه‌های گرافنی از گرافیت بدست می‌آید.

شرکت سینت جین کربن (Saint Jean Carbon) اخیرا اقدام به پرکردن مدارک مربوط به پتنتی در حوزه گرافن کرده است. در این پتنت روش تولید گرافن، بی‌نیاز از مواد شیمیایی ارائه شده است که در آن درجه پایداری محصول تولید در حجم انبوه، بسیار بالا است.
برای تولید گرافن با این روش، از کانال‌های تحت فشار حاوی آب‌نمک و معرف‌های مختلف استفاده شده است که نفوذ آب‌نمک میان لایه‌های گرافیت موجب تورق آن شده و در نهایت پلاکت‌های گرافنی تولید می‌شود. پلاکت‌های گرافنی درا ثر فشار اکسیژن روی سطح شناوری شده و با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی می‌توان لایه‌های گرافن را از سطح سل جدا کرد.
کل این فرآیند به صورت یک سیکل بسته بوده که خروجی بالایی دارد. یک پورت بازیافت دارد که به گونه‌ای طراحی شده است که قادر به ذخیره‌سازی مواد مختلف است. یکی از دشواری‌ها در کنترل اثرات سوپرپارامغناطیسی گرافن، منجر به استفاده از میدان الکترومغناطیس کنترل کننده می‌شود که با استفاده از آن می‌توان حرکت گرافن را کنترل کرد.
این شرکت قصد دارد تا در فاز اول با یک چهارم ظرفیت نهایی تولید گرافن را آغاز کند. از انجایی که این سیستم به صورت یکسره کار می‌کند بنابراین لازم است یک سیستم پیش کنترل و پساکنترل برای آن در نظر گرفت.
گرافن دارای کاربردهای متعددی در صنایع مختلف دارد که این شرکت روی حوزه‌های کاربردی در بخش پلیمرها، پوشش‌ها، سیالات و محصولات مهندسی شده زیست‌پزشکی متمرکز است. هر کاربرد با کمک یک شریک صنعتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا عملکرد گرافن در آن حوزه مورد تایید قرار گیرد.
کاربردهای مختلف گرافن با کمک تیم‌های مختلف دانشگاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا براساس نیاز هر صنعت، محصولی منطبق بر نیازها ارائه شود. در کنار دیگر کاربردهای گرافن در صنعت، استفاده از این ماده در بهبود کارایی باتری‌های لیتیمی مورد توجه خواهد بود. هدف نهایی تولید باتری‌هایی با قابلیت استفاده در خودروهای برقی است که مقاومتی نزدیک به صفر دارند.