شماره زمستان مجله IJND وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد

شماره زمستان (Volume 7, Issue 1, Winter 2016) مجلهInternational Journal of Nano Dimension (IJND) وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن منتشر شد.

در این شماره ۱۰ مقاله در تمامی حوزه های نانو فناوری مربوط به محققین برجسته‌ای از دانشگاه‌های مختلف و معتبر ایران چاپ شده است.

لازم به ذکر است که مجله IJND) International Journal of Nano Dimension) به همت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به مدیر مسئولی دکتر بابک صادقی و سردبیری دکتر خلیل پورشمسیان منتشر می‌شود. اعضای هیئت علمی برجسته برخی از دانشگاه‌های کشور و همچنین برخی از دانشگاه‌های خارجی از کشورهایی همچون چین، ترکیه، استرالیا ، کره جنوبی و … به عنوان عضو هیئت تحریریه با این مجله همکاری می‌نمایند.

این مجله به صورت فصلنامه بوده و تاکنون ۷ جلد مشتمل بر ۲۵ شماره که حاوی ۲۷۵ مقاله اصلی و ۹ مقاله مروری است، در آن چاپ شده است.

مقالات پس از ثبت نام نویسندگان وارسال آن از طریق سایت www.ijnd.ir قابل بررسی است وداوری این مقالات توسط محققین و اعضا برجسته هیات علمی داخل وخارج از کشور انجام و نتیجه به نویسندگان اعلام می‌شود.

مجله IJND)  International Journal of Nano Dimension) توانسته است علاوه بر کسب امتیاز علمی، پژوهشی ازکمیسیون نشریات وزرات بهداشت در سال ۱۳۹۲، در پایگاه‌های معتبری مثل ISC, SID, DOAG, CAS, Sciencemedia, … نیز نمایه شود و برای نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی ISI نیز اقدام نموده است که توسط موسسه تامسون-رویتر در دست بررسی است.

موضوعات پذیرش مقاله برای چاپ در این مجله در تمامی حوزه‌های فناوری نانو است:

Applications such as in bio-sensors, optoelectronics, magnetics, medicine, novel devices
 Nanomaterials such as nano metals and alloys, amorphous solids, ceramics, nano composites, polymers, semiconductors
 Characterization such as those obtained by acoustic, analytical, diffraction, electrical, optical, spectroscopic, nanoscopic or similar methods
Novel materials such as nanowires, nanotubes, nanoparticles, nanocomposites, thin films, super lattices, quantum dots and quantum wells
 Processing methods
 Properties of nano structured materials
Synthesis of nano materials

شایان ذکر است‏، براساس آئین نامه ستاد نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در این مجله وپس از تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، حمایت تشویقی به مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به نویسندگان تعلق می‌گیرد.