ثبت پتنتی مربوط به زیست‌حسگرهای گرافنی

اخیرا موسسه فیزیک و فناوری مسکو (MIPT) پتنتی در اداره ثبت اختراعات آمریکا با شماره ۲۰۱۵/۰۳۰۱۰۳۹ به ثبت رسانده است که در آن جزئیات مربوط به ساخت نانوزیست‌حسگری درج شده است. در این حسگر از گرافن و اکسید گرافن استفاده شده است.

این پتنت پیش از این در کشور روسیه با شماره ۲۵۲۷۶۹۹ ثبت شده است. نکته جالب توجه در این پتنت آن است که در آن از لایه‌های نازک گرافن و اکسید گرافن استفاده شده است.
حسگرهای عاری از برچسب در حال حاضر در حوزه آزمایشگاه‌های دارویی و شیمیایی بسیار مورد توجه هستند که دلیل این موضوع ارزان بودن و سادگی کار با آنها است. با این حسگرها محققان می‌تواند مقادیر بسیار کم از مواد زیستی نظیر DNA، پروتئین‌ها و باکتری‌ها را شناسایی کنند.
بیشتر زیست‌حسگرهای عاری از برچسب براساس پدیده رزونانس سطحی (SPR) کار می‌کنند. پارامترهای رزونانس بستگی به خواص سطح دارند به طوری که با اصلاح سطوح می‌توان حساسیت کار را به قدری افزایش داد که امکان بررسی اجسام خارجی در مقادیر بسیار کم نیز فراهم باشد. زیست‌حسگرها می‌توانند یک تریلیونیوم گرم را در یک میلیمتر مربع شناسایی کنند.
دستگاه‌های تجاری از این نوع، به صورت کارتریج‌های چاپگر فروخته می‌شوند. این چاپگرها خود یک زیست‌حسگر هستند که از یک ابزار میکروسیالی و بخش الکترونیک تشکیل شده‌اند. کارتریج یا بخش حسگری، یک تراشه بوده روی سطح شیشه قرار گرفته است. در آن از لایه طلا و یک لایه ارتباط دهنده استفاده شده است. تراشه‌های حسگری در حال حاضر از دو نوع فناوری لایه ارتباط دهنده بهره‌مند هستند که این فناوری‌ها مربوط به ۲۰ سال پیش هستند. در این فناوری‌ها یا از مولکول‌های تیول خودآرا استفاده شده یا در آنها هیدروژل مورد استفاده قرار گرفته است.
در این پتنت از لایه اکسید گرافن و گرافن به عنوان لایه‌های ارتباط دهنده میان فلز فلزی و لایه زیستی استفاده شده است. با این کار حساسیت دستگاه افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند. اخیرا مقالات متعددی درباره استفاده از تراشه‌های اکسید گرافنی منتشر شده است. این ابزار نسبت به فناوری‌های دیگر حساسیت بالاتر و قیمت پایین‌تری دارد.