همکاری مشترک برای استفاده از گرافن در بدنه هواپیما

دانشگاه منچستر با همکاری یک مؤسسه چینی قصد دارد روی استفاده از گرافن در تقویت ماتریکس آلومینیومی کار کند. این محصول در بخش صنعت هواپیماسازی کاربرد وسیعی دارد.

مؤسسه مواد هوافضای بنجینگ (BIAM) با همکاری مؤسسه ملی گرافن دانشگاه منچستر قصد دارند تا روی تولید ماتریکس‌های آلومینیومی تقویت شده با گرافن کار کنند. این پروژه می‌تواند مسیر استفاده از گرافن در صنعت هوانوردی را هموار کند.
در حال حاضر بیش از ۵۰ شریک صنعتی با مؤسسه ملی گرافن همکاری دارند. این مؤسسه با شرکت‌های چینی نیز همکاری دارد. در این پروژه جدید رابرت یانگ و همکارانش روی کاربردهای مختلف گرافن به ویژه استفاده از آن برای تقویت ماتریکس آلومینیومی کار کردند.
محققان درصدد هستند تا با استفاده از کامپوزیت گرافنی، محصولی سبک، مقاوم و رسانا برای ساخت هواپیماهای سریع ارائه کنند. افزودن گرافن به ساختار آلومینیوم موجب بهبود کیفیت و افزایش خمش‌پذیری آن می‌شود. این همکاری مشترک می‌تواند بدنه هواپیماها را تقویت کند.
این دو گروه تحقیقاتی انتظار دارند که در آینده همکاری خود را در این حوزه توسعه دهند. هر دو گروه به دنبال ساخت مواد ذخیره کننده انرژی گرافنی نیز هستند. شنگلانگ از محققان این پروژه می‌گوید: «گرافن می‌تواند انقلابی در این حوزه ایجاد کند. خواص منحصر به فرد این ماده موجب کاربردهای مختلفی می‌شود. مؤسسه مواد هوافضای بیجینگ دستاوردهای مختلفی در حوزه بهبود خواص مواد توسط گرافن دارد. این دستاوردها می‌تواند به تولید انبوه گرافن نیز منجر شود. همچنین از این یافته در بهبود صنعت هوایی استفاده می‌شود. این همکاری مشترک با دانشگاه منچستر فرصت‌های تازه‌ای برای هر دو طرف به وجود می‌آورد تا صنعت هوافضا را توسعه دهند.»
جیمز بیکر از مدیران کسب و کار دانشگاه منچستر می‌گوید: «ما مشتاقیم که با مؤسسه بیجینگ در حوزه کاربردهای گرافن کار کنیم. صنعت هوافضا دارای پتانسیل‌های بالایی در حوزه گرافن است. دانشگاه منچستر در قالب همکاری‌های مشترک قصد دارد تا از فرصت‌های این حوزه استفاده کند. این همکاری‌ها در آینده از حالت تحقیقات پایه به کاربرد تبدیل می‌شوند.»
مؤسسه بیجینگ روی مهندسی مواد اصلاح شده با گرافن متمرکز است و در حال حاضر روی مواد و محصولات مرتبط با این حوزه تحقیق می‌کند.