لــِـگویی که می‌تواند برای درمان سرطان استفاده شود

محققان کانادایی با چسبناک کردن انتهای رشته DNA و اتصال آنها به نانوذرات طلا موفق به ارائه راهبرد جدیدی برای تولید نانوساختارهای سه بعدی شدند. از این ساختارها می‌توان برای درمان سرطان استفاده کرد.

نانوذرات طلا دارای خواص نوری، الکترونیکی و شیمیایی ویژه‌ای هستند که محققان را ترغیب می‌کند تا از آنها در حوزه‌های مختلف استفاده کنند. برخی از خواص نانوذرات طلا زمانی ظهور می‌کند که این مواد در نزدیک یکدیگر قرار گیرد خواه خوشه‌ای باشند خواه میلیون‌ها نانوذره کنار هم قرار گرفته باشند.
این نانوذرات به قدری کوچک هستند که نمی تواند بدون ابزارهای ویژه‌ آنها را دستکاری کرد که این موضع چالش بزرگی برای تولید ساختارهای سه بعدی است. محققان از رشته‌های DNA برای تولید ساختار سه بعدی از نانوذرات طلا استفاده می‌کنند. با توجه به امکان الگودهی این رشته‌ها، محققان می‌توانند آنها را به اشکال کنترل شده در آورند. این روش بسیار گرانقیمت و زمان‌بر بوده و شبیه به تولید کتاب با دست است.
پژوهشگراه دانشگاه مکگیل مقاله‌ای در نشریه Nature Chemistry منتشر کردند که در آن روش تازه‌ای برای این کار ارائه کردند. در این روش انتهای هر DNA را با استفاده از ماده‌ای به صورت چسبناک در می‌آورند. با نزدیک شدن نانوذرات به این رشته‌ها، نانوذرات طلا به رشته‌های DNA می‌چسبند. با حل شدن رشته‌های DNA در یک سیال، می‌توان سازه‌ای از جنس نانوذرات طلا ایجاد کرد.
هانادی سلایمن از محققان این پروژه می‌گوید: « در این فرآیند رشته‌های DNA قابل بازیافت بوده و می‌توان از آنها مجددا استفاده کرد.»
محققان این پروژه امیدوارند که این روش بتواند مسیر نانوذرات کد شده با DNA را هموار کند. توماس ادواردسون از محققان این پروژه می‌گوید: «این روش شبیه حالتی است که اتم‌ها با هم ترکب شده تا یک مولکول پیچیده تولید شود. ذرات طلا که با استفاده از DNA الگودهی شده‌اند می‌توانند ذرات همسایه را به یکدیگر متصل کرده و یک شکل از پیش تعیین شده بدست آید.»
از این راهبرد می‌توان برای ساخت ادوات الکترونیکی و ساختارهای مورد استفاده در زیست پزشکی استفاده کرد. چنین ساختارهایی برای درمان سرطان مناسب هستند.