طراحی نانوذراتی که رگ‌ها را پاک‌سازی می‌کنند

امید فرخزاد و همکارانش نانوذراتی طراحی کردند که می‌تواند پلاکت‌های رسوب کرده در رگ‌ها را از دیواره رگ بزداید. با این کار تصلب شرایین بهبود و خطر سکته در بیماران کاهش می‌یابد.

به گزارش سایت فناوری های همگرا، محققان موفق به ساخت نانوذراتی شدند که قادر است پلاکت‌های رسوب کرده در رگ‌ها را از بین ببرد. هرچند زدایش کلسترول در این پروژه تنها روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شده اما محققان نتایج آن را گامی دیگر به سوی ساخت داروی ضدکلسترول می‌دانند.
در حالی که آزمایش‌های مختلفی در این حوزه انجام شده است، محققان روش جدیدی برای یورش به کلسترول ارائه کردند. کلسترول موجب بروز سکته‌ها قلبی در بیماران می‌شود و سالانه افراد زیادی را در سراسر جهان به کام مرگ می‌کشد.
filereader.php?p1=main_59b514174bffe4ae4
امید فرخزاد از محققان این پروژه می‌گوید: « این اولین باری است که از فناوری نانوذرات برای کاهش تصلب شرایین در حیوانات آزمایشگاهی استفاده می‌شود. سال‌ها تحقیق و همکاری با مراکز مختلف برای ما امکان استفاده از فناوری نانو برای حل مشکل التهاب را فراهم کرده است. ما موفق به پایدار کردن پلاکت‌ها در موارد حاد تصلب شرایین شدیم.»
محققان در این پژوهش نانوداروهایی را طراحی کردند که می‌تواند ترکیبات ضدالتهاب را در محل مورد نظر رهاسازی کند. آن ها این داروها را در محلی که پلاکت‌های جمع شده‌اند رهاسازی کردند.
این گروه تحقیقاتی روی موش‌های آزمایشگاهی این سیستم دارویی را آزمایش کردند و پس از ۵ هفته نتایج را با موش‌هایی که از این دارو استفاده نکردند، مقایسه کردند. نتایج نشان داد که استفاده از این دارو موجب بهبود جدی در موش‌ها شده است.
هر چند نتایج نشان می‌دهد که موش‌ها درمان شده‌اند اما محققان نمی‌دانند که این سیستم دارویی در بدن انسان چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت.
نتایج یافته‌های محققان دانشگاه کلمبیا در نشریه Science Translational Medicine منتشر شده است.