استفاده از غشاء مصنوعی در ساخت واکسن ضدویروس

یک شرکت سنگاپوری با استفاده از فناوری غشاء مصنوعی موفق به تولید واکسن ضدویروس شدند. آزمایش‌های بالینی روی خوک‌ها نتایج جالب توجهی در پی داشته است.

 محققان مؤسسه فناوری آاستار موفق به دستاوردی شدند که می‌توان با آن هزینه رهاسازی دارو را کاهش داد. آن‌ها شرکتی به نام بیولبز راه‌اندازی کرده‌اند و در قالب آن، به ارائه فناوری غشاء‌های سلولی مصنوعی اقدام کردند؛ این غشاء‌ها از جنس پلیمر هستند. به دلیل پلیمری بودن این ساختارها، محققان می‌توانند هزینه کار را کاهش دهند و دیگر نیازی به کشت سلولی برای انجام آزمون روی دارو نیست.
غشاءهای سلولی حاوی پروتئین‌هایی هستند که در ساز و کار بیماری دخالت دارند و این پروتئین‌ها به تومور اجازه رشد می‌دهند. به همین دلیل است که اغلب داروها این غشاءها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
نالانی از محققان این پروژه می‌گوید: «بسیاری از پژوهشگران به دنبال ساخت داروهایی هستند که بتوانند پروتئین‌های غشائی را تحت تاثیر قرار دهند، اما این کار دشوار است؛ با این فناوری، این کار ساده می‌شود.»
نالانی زمانی که در سال ۲۰۰۵ در آلمان بود، کار روی غشاءهای مصنوعی را آغاز کرد. او بعدها به مؤسسه آاستار پیوست و در سال ۲۰۱۳ نیز این شرکت را راه‌اندازی کرد. به اعتقاد ایشان این شرکت به سوددهی رسیده است، بدون این که هنوز وارد جزئیات کار شده باشند.
این شرکت در حال حاضر با شرکت‌ سانفار (Sanphar) در حال رایزنی است تا واکسنی برعلیه نوعی ویروس موسوم به ped تولید کنند. این بیماری روی خوک‌ها تأثیر زیادی دارد. شیوع این بیماری در خوک‌ها موجب از بین رفتن آن‌ها در منطقه وسیعی شده‌است.
نالانی معتقد است که این شرکت می‌تواند با استفاده از فناوری غشاء مصنوعی، ساختار ویروس‌ها را تقلید کند. آزمایش بالینی روی خوک‌ها در تایلند موفقیت‌آمیز بوده است به طوری که آنتی‌بادی ضدویروس در بدن حیوانات ایجاد شده‌است.