نانوژنراتور مجهز به سیستم مدیریت انرژی

محققان موسسه فناوری جرجیا موفق به ساخت نانوژنراتوری شدند که مجهز به یک سیستم مدیریت انرژی است. این ابزار می‌تواند حرکت بدن را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.

یک سیستم مدیریت انرژی دوگانه به همراه سیستم ذخیره‌سازی می‌تواند کارایی ژنراتورهای تریبوالکتریک را بهبود دهد. این ژنراتورها قادراند از انرژی حرکتی نظیر راه رفتن و دویدن انرژی الکتریکی ایجاد کند.
در این سیستم از یک خازن کوچک برای به دام انداختن جریان تولید شده استفاده شده است. زمانی که خازن اول پر می‌شود، جریان به سوی باتری یا خازن بزرگتر سوق داده می‌شود. این بخش دوم ذخیره ساز انرژی می‌تواند جریان DC مورد نیاز برای ادواتی نظیر تلفن، ساعت یا دماسنج را تامین کند.
با انطباق مقاومت بخش ذخیره‌ساز با ژنراتور تریبوالکتریک، می‌توان کارایی سیستم را افزایش داد. با این کار بازده از یک درصد تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان A universal self-charging system driven by random biomechanical energy for sustainable operation of mobile electronics در نشریه Nature Communications منتشر شده است.
سیموسیاو نیو از محقفان موسسه فناوری جرجیا می‌گوید: « با یک ژنراتور تریبیوالکتریک و یک مدار مدیریت انرژی می‌توان از حرکات مختلف انسان انرژی تولید کرد. اولین مرحله از سیستم ما این است که این ابزار با ژنراتور تریبوالکتریک منطبق شود و دومین مرحله انطباق آن با کاربردهایی است که مورد نظر ما است.»
این نانوژنراتور تریبوالکترونیک از ترکیب اثر تریبوالکتریک و القاء الکترواستاتیک تشکیل شده تا مقادیر بسیار اندک انرژی تولید کند. انرژی حاصل از حرکت یا چرخش می‌تواند به برق تبدیل شود. مزیت اثر تریبوالکتریک این است که یک سطح بعد از قرار گرفتن در تماس با سطح ماده در حال حرکت دیگر می‌تواند باردار شود.
جریان متناوب ایجاد شده می‌تواند به جریان مستقیم تبدیل شده و از آن در ادوات مختلف استفاده کرد. جریان مورد استفاده در دستگاه‌ها باید کاملا یکنواخت باشد در حالی که انرژی تولید شده توسط اندام‌های بدن دارای نوساناتی در دامنه یا فرکانس است.
برای حل این مشکل محققان یک سیستم مدیریت انرژی طراحی کرده و ساختند که می‌تواند جریان تولید شده توسط این سیستم را یکنواخت کند.
این ابزار قادر است انرژی ۱۰۰ میکرووات تولید کند.