تولید ساختار تک‌لایه‌ای از جنس بور

محققان موفق به تولید ساختار دو بعدی از جنس بور شدند. این لایه ضخامتی در حد یک اتم دارد و دارای خواص منحصر به فردی است.

پژوهشگران آمریکایی موفق به ساخت اولین فیلم از جنس بور شدند که به آن بوروفن گفته می‌شود. این ماده دارای پتانسیل‌های متعددی بوده که از آن جمله می‌توان به هدایت الکتریکی وابسته جهت اشاره کرد. این فیلم، برخلاف گرافن که به صورت مستقل تک لایه است، روی یک زیرلایه قرار می‌گیرد.
بور یکی از مواد جذاب در جدول تناوبی است، این ماده بسیار فعال بوده و دارای ساختاری سه پیوندی است که جنس این پیوندهای غیرمستقر یونی، کووالانسی یا فلزی نیست. بور دارای ۱۶ ساختار توده‌ای بلوری است اما هیچ کدام به صورت دو بعدی نیستند. بنابراین ساخت حالت دو بعدی از این ماده بسیار دشوار است.
در سال ۲۰۰۷، سهراب اسماعیل بیگی از دانشگاه یال اقدام به طراحی یک ساختار دوبعدی لایه‌ای مستقل از این ماده کرد که به صورت شش وجهی اتم‌ها کنار هم چیده شده بود. در سال ۲۰۱۴ لای شنگ وانگ از دانشگاه براون نشان داد که چیدمانی از ۳۶ اتم بور می‌تواند ساختار ورقه‌ای ایجاد کند.
استونی بروک و همکارانش از آزمایشگاه ملی آرگونه و دانشگاه نورث وسترن ساختاری از بور ایجاد کردند که یک لایه اتمی ضخامت دارد. آنها این کار را با لایه نشانی بور روی زیرلایه نقره در دمایی بین ۴۵۰ تا ۷۰۰ درجه سانتیگراد انجام دادند.
یکی از ساختارهای ایجاد شده دارای فاز شبه پایدار بوده و دیگری کاملا پایدار است. این فاز دوم ساختاری کاملا جدید داشته که محققان با استفاده از روش‌های آنالیزی مختلف نظیر میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی و پراش الکترونی اقدام به بررسی آن کردند. نتایج این دو روش کاملا یکدیگر را تایید کرده و نشان می‌دهد که این ساختار با پیش‌بینی‌های محققان مطابقت دارد. محققان این پروژه نشان دادند که این ماده دارای خواص بسیار جالب توجهی است برای مثال هدایت الکتریکی آن کاملا وابسته به جهت جریان است.
پژوهشگران پیش‌بینی می‌کنند که این ساختار دارای حفره‌هایی باشد که در اثر قرار گرفتن روی زیرلایه نقره ایجاد شده باشد.