ابزاری برای جابه‌جایی دقیق نانوذرات

محققان موفق به ساخت ابزاری شدند که امکان دستکاری و جابه‌جایی ذرات را فراهم می‌سازد. این ابزار مبتنی بر لیتوگرافی قادر است نانوذرات را در محل از پیش‌تعیین شده قرار دهد.

محققان دانشگاه تگزاس یکی از مشکلات موجود در حوزه میکرو و نانوتولید را حل کردند. آن‌ها به دنبال این سوال بودند که چگونه می‌تواند با دقت و سرعت بالا ذرات بسیار کوچک را دستکاری کرد. با این کار می‌توان ادوات الکترونیکی، حسگر و کامپیوتر تولید نمود.
این گروه ابزاری ساختند که می‌توان آن را لیتوگرافی قلم حباب نامگذاری کرد. با این ابزار می‌توان نانوذرات را با کارایی بالا دستکاری کرد. این ذرات کوچک می‌تواند برای تولید نانومحصولات از طلا، سیلیکون و دیگر مواد به کار روند. در این روش از میکروحباب استفاده شده است.
با روش‌های فعلی لیتوگرافی نمی‌توان نانوذرات را در جای از پیش تعیین شده قرار داد. برای این کار محققان به دنبال راهی بودند که بدون آسیب‌زدن به ذرات بتوان آن‌ها را دستکاری کرد. میکروحباب‌ها قادراند ذرات را به آرامی منتقل کنند. در روش لیتوگرافی قلم حباب ذرات می‌توان ذرات با اشکال مختلف را جابه‌جا کرد.
محققان با استفاده از این روش، لیزر را روی یک ورق حاوی نانوجزیره‌های طلا متمرکز کردند تا نقاط داغ ایجاد شود. این نقاط داغ میکروحباب تولید می‌کنند. حباب‌ها نانوذرات را به سوی خود کشیده و به دام می‌اندازند. لیزر میکروحباب‌ها را به حرکت واداشته و آن‌ها را به سوی هدف می‌کشاند. بعد از رسیدن میکروحباب به محل مورد نظر، لیزر خاموش می‌شود؛ با حذف لیزر، میکروحباب ناپدید شده و ذرات در آن محل بارگزاری می‌شوند.
در صورت نیاز محققان می‌توانند ابعاد میکروحباب‌ را با افزایش یا کاهش قدرت لیزر تغییر دهند. امکان جابه‌جایی و دستکاری ذرات به محققان فرصت‌های پژوهشی تازه‌ای می‌دهد. این روش می‌تواند مسیر تازه‌ای به سوی تولید شبه مواد‌ها باز کند.
این روش در پزشکی بسیار کاربرد دارد زیرا محققان را قادر می‌سازد تا به دقت بالا سلول‌ها را کنترل کنند یا ترکیبات و مواد مورد نظر را در محل از پیش‌تعیین شده وارد کنند.

نتایج این پژوهش در نشریه Nano Letters منتشر شده است.