برای شناسایی مولکول، با تلفن‌همراه از آن عکس بگیرید!

به زودی امکان شناسایی زیست‌مولکول‌هابا تصویربرداری توسط تلفن همراه فراهم می‌شود. این کار با استفاده از یک سیستم میکروسیالی قابل انجام است.

به گزارش سایت فناوری های همگرا، تشخیص طبی از جمله حوزه‌هایی است که محدودیت‌های بسیاری در آن وجود دارد؛ دلیل این محدودیت‌ها، الزامات ویژه برای شناسایی مولکول‌های و نشانگرهای بیماری است. این الزامات موجب پیچیده‌تر شدن فرآیند و افزایش هزینه تشخیص بیماری می‌شود.
رستم اسماعیل‌اف از محققان مؤسسه مهندسی پزشکی، روی فناوری جدیدی کار می‌کند که با استفاده از آن می‌توان تشخیص بیماری را به شکل ساده‌تری انجام داد. در میان الزامات اصلی برای ساخت این ابزار می‌توان به بخش نمایش نتایج اشاره کرد که باید نسبت به محیط‌ها و شرایط مختلف انطباق‌پذیر باشد.
filereader.php?p1=main_05a02f07cc5042cfd
این گروه تحقیقاتی برای ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی کمی، روش جدیدی ارائه کرده که در آن از شیمی تجزیه و پردازش تصویری بهره گرفته می‌شود. با این روش می‌توان اطلاعات کمی مختلفی را درباره مولکول‌های اسیدهای نوکلئیک منفرد به دست آورد و این کار توسط یک تلفن همراه انجام می‌شود.
در این روش از فناوری میکروسیالی موسوم به SlipChip استفاده شده است؛ فناوری که اسماعیل‌اف چند سال قبل آن را ارائه کرده بود. SlipChip یک آزمایشگاه روی تراشه سیار است که از آن برای سنجش غلظت مولکول‌های منفرد استفاده می‌شود. هر SlipChip یک برنامه پیچیده را رمز گشایی می‌کند تا مولکول‌های منفرد نظیر DNA یا RNA با استفاده از یک دیواره نانومقیاس، شناسایی شوند.
این برنامه واکنش‌های پیچیده را در هر دیوار کنترل می‌کند. این تراشه شامل دو صفحه است که نسبت به یکدیگر حرکت دارند. با حرکت این دو صفحه، صدها و گاهی هزاران دیواره کوچک حرکت کرده و موجب نزدیک شدن معرف‌ها و مولکول‌ها به هم می‌شود. با این روش می‌توان فرآیندهای مختلف را به صورت کنترل شده انجام داد.
این سیستم گزارش‌دهی جدید با استفاده از SlipChip ساخته شده است. با این فناوری کافی است که از فرآیند مورد نظر توسط تلفن همراه تصویر گرفت تا پس از پردازش، شناسایی مولکول انجام شود.
جزئیات مربوط به این فناوری که در آن از این سیستم برای شناساییDNA ویروس هپاتیت C استفاده شده، در قالب مقاله‌ای با عنوان Reading Out Single-Molecule Digital RNA and DNA Isothermal Amplification in Nanoliter Volumes with Unmodified Camera Phones در نشریه ACS Nano منتشر شده است.