امکان کاهش اصطکاک و نزدیک کردن آن به صفر با گرافن

نتایج شبیه‌سازی و آزمایش‌ها نشان می‌دهد که گرافن می‌تواند به عنوان ابرروانساز مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از گرافن امکان کاهش اصطکاک و رساندن آن به صفر وجود دارد.

نتایج یافته‌های محققان نشان می‌دهد که می‌توان از گرافن به عنوان پوشش لغزنده در قطعات مختلف ماشین‌ها استفاده کرد. همچنین این ماده در حوزه سوئیچ‌های الکترونیکی قابل استفاده است. فیزیک‌دانان دانشگاه بازل روی خواص لغزندگی و روانسازی گرافن در مقیاس نانومتری تحقیقاتی انجام داده‌اند. نتایج کار آن‌ها نشان داد که این ماده می‌تواند اصطکاک را به صفر نزدیک کرده و مقدار انرژی از دست رفته را کاهش دهد.
filereader.php?p1=main_722600ba96199b2e5
در آینده، گرافن می‌تواند به عنوان لایه نازک برای ایجاد خاصیت روان‌سازی استفاده شود. این ویژگی، ابرروان‌سازی نام دارد. استفاده از گرافن در قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی هم موجب روانسازی شده و هم عمر قطعات را افزایش می‌دهد.
این گروه تحقیقاتی هم به صورت محاسباتی و هم عملی نشان دادند که گرافن می‌تواند روانساز مناسبی باشد. برای رسیدن به خاصیت ابرروانسازی، باید نوارهای دو بعدی از گرافن را مورد استفاده قرار داد. محاسبات کامپیوتری نشان می‌دهد که رفتار این نوار گرافنی هنگام حرکت دو قطعه روی هم چگونه است. آن‌ها دریافتند که گرافن می‌تواند یک ابرروانساز باشد.
با مطالعه روبان‌های گرافنی، محققان امیدوارند که اطلاعات بیشتری درباره رفتار گرافن به دست آورند. بررسی خواص مکانیکی گرافن می‌تواند مسیر استفاده از این ماده را به عنوان سوئیچ‌های میکرومکانیکی هموار کند. در آینده نزدیک سوئیچ‌های نانومکانیکی می‌توانند جایگزین سوئیچ‌های الکترونیکی شوند؛ با این کار انرژی کمتری نسبت به ترانزیستورها مصرف می‌شود.
نتایج این پروژه نشان می‌دهد که گرافن می‌تواند موجب حرکت بدون اصطکاک شود. بنابراین می‌توان با اعمال فشاری در حدود ۲ تا ۲۰۰ پیکونیوتن، دو روبان گرافنی ۵ در ۵۰ نانومتری را روی هم حرکت داد.
محققان این پروژه معتقداند که نتایج این پروژه می‌تواند به درک بهتر دستکاری شیمیایی در مقیاس نانومتری کمک شایانی کند. 

نتایج این پروژه در نشریه Science منتشر شده است.