با اکسیـد گرافـن، آلـودگـی را از آب جدا کنید

ابوذر اکبری و همکارانش مقاله‌ای در نشریه Nature منتشر کردند که در آن جزئیاتی درباره استفاده از اکسید گرافن در ساخت غشاء تصفیه آب ارائه شده است. این فناوری در قالب پتنتی به ثبت رسیده است.

با تغییرات آب و هوایی در زمین، فناوری تصفیه پساب به موضوعی مهم در دنیا تبدیل شده است. مطالعات زیادی پیرامون استفاده از گرافن در فیلترها انجام شده است، یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که این ماده جادویی می‌تواند به رفع بحران آب در جهان کمک کند. محققان استرالیایی با همتایان آمریکایی خود موفق به ساخت فیلتری شدند که قادر است آلودگی‌های آب را بزداید.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از اکسید گرافن، فیلتری ساختند که آب را با سرعت ۹ برابر بیشتر از روش‌های رایج تصفیه می‌کند. نکته کلیدی در این پروژه آن است که اکسید گرافن به صورت ویسکوز مورد استفاده قرار گرفته است.
مایناک ماجومدر از محققان این پروژه می‌گوید: « این روش برای ایجاد آرایش یکنواخت از گرافن مناسب بوده و در نهایت یک فیلتر با خواص ویژه ایجاد می‌کند.»
ابوذر اکبری در مقاله‌ای که در نشریه Nature منتشرکرده نشان داده است که چگونه از گرافن می‌توان برای تصفیه آب استفاده کرد. اکبری می‌گوید: «رقابت جدی میان محققان برای تولید اولین فیلتر گرافنی وجود دارد. تا کنون تنها در آزمایشگاه امکان تولید چنین فیلترهایی وجود داشته است.»
در مسیر یافتن گزینه‌ای مناسب برای تولید فیلتر کم مصرف تصفیه آب، قرعه به نام اکسید گرافن افتاد. این گروه تحقیقاتی با محاسبات خود نشان دادند که اکسید گرافن می‌تواند به عنوان غشاء برای تصفیه آب استفاده شود به طوری که عملکرد آن بسیار بهتر از روش‌های رایج خواهد بود. پیش از این محققان از گرافیت برای این کار استفاده کردند بودند که به دلیل ضخیم بودن، اثربخشی اندکی داشته است. این درحالی است که اکسید گرافن ۱۰۰ هزار مرتبه از گرافیت نازکتر است؛ بنابراین اثربخشی آن بیشتر است.
مولکول‌های آب به سادگی از میان اکسید گرافن عبور می‌کنند، در حالی آلودگی در میان این غشاء به دام می‌افتند. فناوری تولید این غشاء توسط محققان این پروژه به صورت پتنتی به ثبت رسیده است.