سیمان برای محافظت از ترکیبات آلوده به رادیواکتیو مناسب است

پژوهشگران یک تیم تحقیقات بین‌المللی از فرانسه و آمریکا نشان دادند که سیمان می‌تواند برای محافظت از مواد آلوده به رادیواکتیو مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از چالش‌های نیروگاه‌های هسته‌ای، اطمینان از عدم نشت پساب‌ها است. معمولا برای محدود کردن ترکیبات رادیواکتیو، خواه در پساب خواه در راکتورها، از بتن استفاده می‌شود. بنابراین، برای محققان بسیار مهم است که درک صحیحی از پایداری شیمیایی و ساختاری بتن‌های حاوی رادیواکتیو پیدا کنند.
محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) با همکاری پژوهشگرانی از موسسه ملی تحقیقات فرانسه (CNRS) برای اولین بار نشان دادند که سیمان می‌تواند برای حفظ مواد آلوده به رادیواکتیو مورد استفاده قرار گیرد.
لوسی دزرالد و همکارانش یک مدل کوانتومی از سیمان آبدار در مقیاس نانومتری ارائه کردند. آنچه که محققان در این پروژه نشان دادند این است که سیمان ماده مناسبی برای ذخیره پساب‌های آلوده به مواد رادیواکتیو حاصل واکنش جوش هسته‌ای است.
یکی از کلیدی‌ترین یافته‌های محققان این است که سیمان ماده مناسبی برای ذخیره‌سازی استرانتیوم ۹۰ و خواهران آن (ییتریم و زیرکونیوم) است. نتایج این پروژه برای بهبود فرآیند ذخیره‌سازی پساب‌ها در حالتی که نشت تصادفی نظیر فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ اتفاق بی‌افتد، مناسب است.
این نتایج برای زمانی که لازم است یک نیروگاه هسته‌ای تخریب شود نیز می‌تواند استفاده شود. پلنک می‌گوید: « زمانی که نیروگاه از شبکه برق جدا می‌شود، همچنان پسماند هسته‌ای وجود دارد. در حال حاضر هنوز هسته مورد استفاده در نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه و انگلستان که در دهه ۵۰ میلادی تعطیل شده دست نخورده باقی مانده است.»
این پروژه در مطالعه نانومقیاس نشان داد که می‌توان از سیمان برای محافظت از این هسته‌ها استفاده کرد. برای این کار از شیمی فیزیک کوانتومی استفاده شده‌است. بنابراین، امکان ذخیره‌سازی مواد آلوده به رادیواکتیو برای طولانی مدت توسط سیمان وجود دارد.