تصفیه آب آلوده رودخانه با استفاده از باکتری و نانوذرات

برنامه تحقیقاتی موسوم به India-Canadian یا IC میان هند و کانادا وجود دارد که محققانی از دو کشور در حوزه‌های مختلف با هم همکاری می‌‌کنند. در قالب این برنامه اخیرا یک محقق هندی قرار است پروژه تصفیه آب آلوده یکی از رودخانه‌های هند را با همکاری محققان دانشگاه

یکی از اساتید رشته زیست‌فناوری هند به دعوت از دانشگاه آلبرتا در ایالت ادمونتون به این دانشگاه سفر کرده است تا درباره پروژه اخیر خود در این دانشگاه سخنرانی کند. همچنین در یک بودجه تحقیقاتی به این محقق هندی برای پژوهش در حوزه تصفیه آب‌های آلوده با استفاده از فناوری‌نانو اعطا خواهد شد.
موضوع پروژه دپیکا باتیا، تصفیه آب‌های آلوده شده توسط پساب‌های صنعتی با استفاده از فناوری‌نانو است. باتیا پیش از این موفق به دریافت حمایت مالی از دولت هند برای کار روی تصفیه آب رودخانه نولاه شده بود. پساب‌های کارخانه‌ها که اغلب ترکیبات رنگی است موجب آلوده شدن این رودخانه شده‌است و در نتیجه یکی از شدیدترین آلودگی‌های آب‌های جاری را در هند ایجاد کرده است. هدف باتیا از این پروژه، ارائه راهکاری ساده و ارزان به شکل ستون‌های مخروطی شکل حاوی نانوذرات است که به کمک آن می‌توان آلودگی‌های موجود در آب را رفع کرد.
از یک سو، آب آلوده وارد این ستون مخروطی شکل می‌شود و از سوی دیگر آن خارج می‌شود؛ در این میان برخی آلاینده‌ها از آب جدا می‌شوند، این کار با چند بار تکرار در نهایت موجب زدوده شدن تمام آلودگی‌های آب می‌شود.
باتیا در این مخروط‌ها از برخی باکتری‌های از بین برنده رنگ استفاده کرده است. او و همکارانش موفق به تولید زیست‌فیلترهایی با استفاده از باکتری شده‌است که با استفاده از یک فناوری سبز می‌تواند آلودگی آب را رفع کند.
همکاری باتیا با دانشگاه آلبرتا در قالب یک برنامه تحقیقاتی موسوم به  India-Canadian یا IC انجام می‌شود که در آن محققانی از دو کشور می‌توانند تجارب و خلاقیت‌های خود را به اشتراک بگذارند.