با انجام آزمایشی، دانشمندان «فــردا» را «امــروز» تجربه کردند!

محققان حوزه فیزیک کوانتوم موفق به اثبات آزمایشگاهی گزاره‌ای شدند که با استفاده از آن می‌توان روی اصل تسلسل در دنیای واقعی پا گذاشت. این یافته آنها برای توسعه محاسبات کوانتومی مفید است.

به گزارش سایت فناوری های همگرا سورین پارائونو می‌گوید: «فرض کنید قرار است از هیلسینکی به نیویورک سفر کنید. برای این کار لازم است ابتدا به لندن رفته و در آنجا با تغییر پرواز به سمت نیویورک حرکت کنید. بنابراین، ابتدا به لندن پرواز کرده، در آنجا منتظر پرواز نیویورک شده و بعد به نیویورک سفر می‌کنید. اگر بخواهید این کار را در دنیای کوانتومی انجام دهید می‌توانید بعد از بلند شدن هواپیمای لندن به نیویورک، سوار هواپیمای هیلسینکی-لندن شوید! در این صورت نیاز به معطلی در لندن نبوده و زمانی که پرواز هیلسینکی در فرودگاه لندن به زمین نشست شما وارد نیویورک می‌شوید.»
مثال کاملا بغرنج و پیچیده‌ای است، اما محققان موفق شدند در محیط آزمایشگاهی وقوع چنین پدیده‌ای را اثبات کنند. نتایج این پروژه در محاسبات کوانتومی قابل استفاده بوده و از مفهوم بسیار مهمی برخوردار است.
filereader.php?p1=main_a780e798c1256020d
بیشتر درک ما از فضای پیرامون و دنیای واقعی براساس اصل تسلسل است. براساس این اصل برای این که از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر حرکت کنیم باید میان آن دو نقطه جابه‌جا شویم. اجسام واقعی در جای دیگری قرار نمی‌گیرند و فقط در فضای میان دو نقطه می‌توان آنها را یافت.
اما محققان این پروژه خلاف این موضوع را ثابت کردند به طوری که با استفاده از فیزیک کوانتومی، آنها توانستند از جایی به جای دیگر عبور کنند بدون این که مجبور به اطاعت از قوانین فیزیک کلاسیک باشند.
این گروه تحقیقاتی در این پروژه از همکاری آزمایشگاه دما پایین (بخشی از OtaNano) در دپارتمان فیزیک کاربردی استفاده کردند.