دستکاری مغناطیسی سطحی با استفاده از لیتوگرافی

یافته‌های اخیر پژوهشگران نشان می‌دهد که می‌توان از لیتوگرافی پیمایشگر روبشی گرمایی برای دستکاری مغناطیسی سطح در مقیاس نانومتری استفاده کرد. این روش مسیر تازه‌ای به سوی ساخت نانوادوات جدید باز می‌کند.

یک گروه تحقیقات بین‌المللی به رهبری مرکز تحقیقات علوم پیشرفته CUNY با همکاری محققانی از دانشگاه پلی‌تکنیک میلان در ایتالیا موفق به ارائه روش جدیدی برای طراحی نانوالگودهی مغناطیسی شدند که می‌توان طرح‌های ایجاد شده را درصورت نیاز تغییر داد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Nanopatterning reconfigurable magnetic landscapes via thermally assisted scanning probe lithography در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده‌است.
این روش مبتنی بر لیتوگرافی پیمایشگر روبشی گرمایی بوده که در آن از یک نوک بسیار داغ نانومقیاس برای ایجاد گرما و سپس سرد کردن سطح استفاده می‌شود. با این روش می‌توان الگوهای نانومقیاس روی فیلم‌های نازک فرومغناطیس و آنتی‌فرومغناطیس ایجاد کرد. این نوک داغ مجددا برای تراز کردن اسپین‌ها در ماده استفاده شده و می‌توان جهت‌دهی دلخواه در مقیاس‌نانو انجام داد.
ریدو از محققان این پروژه می‌گوید: « این روش به‌گونه‌ای است که می‌توان یک طرح را روی سطح ایجاد کرد و سپس آن را به دلخواه تغییر داد، این کار چند بار با قدرت تفکیک بالا قابل انجام است. این پروژه ثابت کرد که چگونه می‌توان از روش لیتوگرافی پیمایشگر روبشی گرمایی برای ایجاد ممنتوم استفاده کرد، ممنتوم عنصری کلیدی در طراحی و ساخت نانومواد بوده و برای تولید نانوادوات بسیار ضروری است. از ممنتوم برای طیف وسیعی از کاربردها از حسگری زیست پزشکی تا اسپینترونیک می‌توان استفاده کرد.»
این روش به محققان امکان می‌دهد تا مغناطیس را در مقیاس نانومتری کنترل کرد، کاری که پیش از این امکان‌پذیر نبوده است. این گروه تحقیقاتی از این روش برای ایجاد کانال‌هایی استفاده کردند که در آنها امواج اسپینی در طول کانال پخش شده‌اند. پخش شدن این امواج اسپینی موجب تغییر مغناطیس ماده می‌شود. با این روش می‌توان نسل جدیدی از ادوات حسگری و محاسباتی را ایجاد کردکه در آنها به جای مدارهای الکترونیکی رایج از امواج اسپینی استفاده شده‌است.
امکان دستکاری مغناطیسی سطحی، درهای تازه‌ای به سوی توسعه ادوات جدید محاسباتی باز می‌کند.