استفاده از نانوذرات نقره برای شناسایی زودهنگام سرطان

محققان آمریکایی و چینی با همکاری یکدیگر روشی برای شناسایی زودهنگام سرطان ارائه کردند که در آن از نانوذرات نقره برای شناسایی نوعی RNA استفاده می‌شود.

mRNA یکی از زیست‌موادی است که می‌تواند برای شناسایی سرطان مورد استفاده قرار گیرد. بیان غیرمعمول mRNA معمولاً در مراحل ابتدایی تشکیل سرطان اتفاق می‌افتد؛ در نتیجه، اگر روشی برای تشخیص دقیق مقدار آن وجود داشته باشد می‌توان از آن برای شناسایی سرطان استفاده کرد.
یک گروه تحقیقات بین‌المللی روشی کلرومتری عاری از برچسب برای شناسایی زیست‌ترکیب c-myc mRNA ارائه کرده است. در این روش از نانوذرات نقره و اسیدنوکلئیک پپتیدی (PNA) استفاده می‌شود. زای لی از دانشگاه لیوچنگ چین، شاندونگ تایشان از دانشگاه تایجینگ و شنژونگ لی از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا در این پروژه با هم همکاری داشته‌اند.
PNA همانند DNA دارای ساختار نوکلئوباز حاوی پیوند هیدروژنی است که در زنجیره خود یک رشته گلیسین دارد. این ماده می‌تواند موجب تجمع نانوذرات طلا و نقره شود و در نهایت جذب نوری را تغییر داده و رنگ از زرد به قرمز تغییر یابد. کمپلکس OND-mRNA می‌تواند برای کنترل معکوس تجمع نانوذرات مورد استفاده قرار گیرد. برای تشکیل این کمپلکس، محلول حاوی مکمل پیمایشگر PNS به c-myc mRNA اضافه می‌شود. با استفاده از فرآیند تغییر رنگ از قرمز به زرد، می‌توان فرآیند معکوس را رصد کرد.
این تیم تحقیقاتی که ماحصل همکاری چین و آمریکاست، به بررسی مکانیسم برهم‌کنش مولکولی میان نانوذرات و PNA می‌پردازد. از طریق مدل‌سازی مولکولی، محققان بهترین چیدمان را برای ساختار PNA روی نانوذرات طراحی کردند؛ چیدمانی که منجر به تجمع نانوذرات با هم می‌شود. این گروه تحقیقاتی معتقداند که دافعه الکترواستاتیک کاهش یافته می‌تواند نقش مهمی در تجمع نانوذرات داشته باشد.
PNA در حضور c-myc mRNA ترجیح می‌دهد تا تغییر پیکربندی داده و برای برهم‌کنش با مکمل mRNA آماده شود. با این کار، نانوذرات متجمع شده از هم جدا شده و به‌صورت ذرات منفرد در می‌آیند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان A label-free colorimetric assay for detection of c-myc mRNA based on peptide nucleic acid and silver nanoparticles” در نشریهScience Bulltein منتشر شده‌است.