امکان دستکاری پیوند کربن-هیدروژن برای تولید مواد جدید

یک گروه تحقیقاتی روشی برای دستکاری پیوند اتم کربن-هیدورژن ارائه کردند که با این کار می‌توان نیتروژن را جایگزین اتم هیدروژن کرد. این روش می‌تواند برای تولید ساختارهایی با خواص ضد‌ویروسی مورد استفاده قرار گیرد.

یک تیم تحقیقاتی از کالج شهر نیویورک به رهبری ماهش لاکشمن روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان پیوندهای مولکولی را شکست و به جای آن پیوندهای جدید ایجاد کرد. 
لاکشمن می‌گوید: «پیوندهای کربن-هیدروژن اشباع شده در ترکیبات آلی نسبتا خنثی هستند و به سختی می‌توان آن‌ها را شکست و پیوندهای دیگری ایجاد کرد. بنابراین ساخت مولکول جدید با شکستن این پیوندها کاری دشوار است.»
با این حال، لاکشمن و همکارانش روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان این پیوند‌ها را شکست و پیوند کربن نیتروژن به جای آن ایجاد کرد.
با این جایگزینی، ساختار مولکولی تغییر کرده و ساختاری مشابه با ترکیبات دی داکسی‌نوکلئوساید بوجود می‌آید که دارای خواص ضدویروسی است. بنابراین نتایج این پروژه می‌تواند برای ساخت ترکیبات جدید دارویی مورد استفاده قرار گیرد.
لاکشمن در حوزه سنتز مواد زیستی شیمیایی کار می‌کند. او و همکارانش با محققانی از دانشگاه نورث‌داکوتا روی این پروژه کار کرده‌اند.
کالج شهر نیویورک از سال ۱۸۴۷ خدمات آموزشی با کیفیت بالا ارائه می‌دهد. بیش از ۱۵۰۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه فعالیت دارند.

نتایج این پروژه برای درج در روی صفحه نشریه ACS Catalysis انتخاب شده است.