نتایج مثبت نانوداروی ضدسرطان ریه روی موش‌های آزمایشگاهی

نتایج آزمون‌های انجام شده روی موش‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که نانوذرات حاوی داروی ضدسرطان که در موسسه تحقیقاتی هوستون متودیست ساخته شده اند، می‌تواند بدون اثرجانبی سلول‌های سرطانی را از بین ببرند.

تلاش‌های زیادی برای استفاده از نانوذرات در درمان سرطان پستان انجام شده است. در برخی از این پژوهش‌ها مشخص شده است که نانوذرات می‌توانند تومورها را کوچک کنند که این نتایج روی موش‌های آزمایشگاهی به دست آمده است.
محققان مؤسسه تحقیقات هوستون متودیست با استفاده از نانوذرات موفق به ساخت دارویی شدند که می‌تواند چندین نوع سرطان را درمان کند. این نانوذرات می‌توانند داروی ضدسرطان را درون بافت‌های سرطان ریه رهاسازی کنند. این یافته محققان مسیرهای تازه‌ای به سوی استفاده از نانوداروها در درمان سرطان کبد و ریه باز کرده است.
یکی از مشکلات داروهای ضدسرطان این است که معمولاً این داروها جذب سلول‌های سالم نیز می‌شوند؛ بنابراین دارای اثرات جانبی هستند. با این کار دوز کمی از دارو به تومور سرطانی می‌رسد. به همین منظور دانشمندان بیشتر به دنبال استفاده از داروهای هوشمند هستند.
روش‌های درمان سرطان با فناوری‌ نانو بیشتر به دنبال عبور از موانع زیستی برای انتقال دارو به درون تومور است. یکی از این راهبردها این است که دارو درون یک نانوپوسته قرار داده می‌شود و تنها زمانی که به تومور رسید فعال می‌شود. با این روش می‌توان داروی ضدسرطان نظیر دوکسوروبیسین را با دقت بالایی به محل مورد نظر رساند.
محققان این پروژه از این دارو روی موش‌های آزمایشگاهی استفاده کردند و در نهایت دریافتند که بیش از ۵۰ درصد از موش‌های تحت درمان بعد از ۷ ماه استفاده از داروی ضدسرطان هیچ اثرات جانبی بروز ندادند.
مارو فراری از محققان این پروژه می‌گوید: «ما روشی ارائه کردیم که در آن با استفاده از نانوذرات می‌توان داروی ضدسرطان را به داخل تومور سرطانی تزریق کرد. با این روش می‌توان سرطان‌هایی را که با واکسن، شیمی‌درمانی، رادیودرمانی و دیگر روش‌ها درمان کرد، درمان نمود.»
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان An injectable nanoparticle generator enhances delivery of cancer therapeutics در نشریه Nature Biotechnology منتشر شده است.