نانوروبات گرافنی برای تصفیه آب اقیانوس‌ها

پژوهشگران نانوروبات گرافنی ساختند که قادر است با شنا کردن در اقیانوس، آلودگی آب اقیانوس‌ها را پاک کند. محققان معتقداند که این نانوروبات در مدت یک ساعت قادر است ۹۵ درصد سرب موجود در محیط آبی را جمع‌آوری کند.

گرافن ماده‌‌ای جادویی است که کاربردهای متعددی دارد. بسیاری از دانشمندان معتقداند که می‌توان از گرافن در حوزه پزشکی استفاده کرد. علاوه بر بخش پزشکی، محیط‌زیست نیز از جمله حوزه‌هایی است که به دنبال بهره‌گیری از گرافن است. با توجه به چالش‌های زیست محیطی، گرافن می‌تواند کمک‌های قابل توجهی در این بخش داشته باشد.

filereader.php?p1=main_8fbdbf5573b18fae9
یافته‌های اخیر محققان نشان می‌دهد که نانوروبات‌های گرافنی ممکن است بتواند اقیانوس‌ها را نجات دهد. این نانوروبات‌ها برای زدودن آلودگی از اقیانوس‌ها بسیار مناسب بوده و می‌تواند بسیاری از مواد زائد نظیر پلاستیک و فلز را نیز از اقیانوس‌ها بزداید. براساس مطالعات انجام شده در سراسر جهان، اقیانوس‌ها در حال پر شدن با پلاستیک است به‌طوری که تا سال ۲۰۵۰ ماهی‌ها دچار آسیب جدی خواهند شد. بنابراین، می‌توان امیدهای فراوانی برای نجات اقیانوس‌ها توسط گرافن داشت.
نتایج یافته‌های یک تیم تحقیقاتی که در نشریه Nano Letter منتشر شده نشان می‌دهد که نانوروبات‌های گرافنی می‌توانند بستر اقیانوس را پاک کنند. این نانوروبات قادر است آلودگی آب نظیر سرب را جمع‌آوری کند به طوری که بعد از اتمام کار بیش از ۹۵ درصد از سرب موجود در آب زدوده می‌شود. این کار در مدت زمانی در حدود یک ساعت انجام می‌شود.
این گروه تحقیقاتی اظهار داشتند که این نانوروبات از سه بخش مختلف تشکیل شده است: اکسید گرافن، نیکل و پلاتین.
اکسید گرافن فلزات سنگین را جذب می‌کند، نیکل به‌عنوان هسته نانوروبات برای کنترل آن توسط میدان مغناطیسی استفاده می‌شود و پلاتین به‌عنوان پوسته در نقش موتور این نانوروبات است که با انجام واکنش شیمیایی، پراکسیدهیدروژن تولید می‌کند.
از این نانوروبات می‌توان به‌عنوان ماشین تصفیه آب نیز استفاده کرد که برای تامین آب در برخی محیط‌های کاری بسیار ایده‌آل است. محققان این پروژه معتقداند که این نانوروبات می‌تواند به صورت مستقل عمل کند و نیاز به کنترل خاصی روی آن نیست.