تولید انبوه نانوجاذب اکسید آهن برای زدایش فلزات سنگین از آب

یک شرکت تولید کننده اکسید آهن حاوی نانوحفره، اعلام کرده است که محصولات این شرکت برای زدودن ترکیبات سمی از آب بسیار مناسب است. عملکرد این نانوجاذب در یک دقیقه از عملکرد ۲۴ ساعته دیگر جاذب‌ها بهتر است.

شرکت Synthetic-Metals.com اعلام کرد که فناوری جدید این شرکت که اکسید آهن دارای نانوحفره است، می‌تواند با سرعت بالا و نرخ قابل توجهی آلودگی‌ها را از آب بزداید. این ترکیب نسبت به کربن فعال، جاذب‌های زیستی و زئولیت‌ها با کارایی بالاتر می‌تواند آب را تصفیه کند.
این ترکیب آزمایش‌های مختلف صنعتی برای زدایش مواد را پشت سر گذاشته است به طوری که محققان دریافتند این جاذب فسفات بیشتری را در مدت زمان یک دقیق نسبت به جاذب‌های رایج از آب جدا می‌کند. عملکرد این جاذب در یک دقیقه بسیار بهتر از کارکرد ۲۴ ساعته دیگر جاذب‌ها است.
آزمایش‌های انجام شده توسط یک آزمایشگاه بی‌طرف نشان می‌دهد که اکسیدآهن متخلخل فلزات سنگین و آلودگی‌هایی نظیر نیکل و سرب را با سرعت بالا جداسازی می‌کند.
برخلاف نانوذرات دیگر که ورود آنها به آب می‌تواند خطرساز باشد و زدودن آنها بسیار دشوار است، این ذرات اکسید آهن دارای ابعاد میکرونی بوده و تنها حفره‌های آنها نانومتری است و بنابراین به سادگی می‌توان آنها را درون غشاءهای مختلف به دام انداخت.
اکسید آهن نانوحفره‌ای از ترکیبات مهم در فناوری‌نانو بوده که تحقیقات اندکی برای استفاده از آن به عنوان جاذب صورت گرفته است. در گزارشی که در سال ۲۰۰۶ توسط دانشگاه ایالتی نیومکزیکو منتشر شده چنین آمده است که نانوجاذب‌ها دارای کارایی بالایی هستند هر چند هنوز تحقیقات کاملی روی آنها انجام نشده است.
در حال حاضر اکسید آهن نانوحفره‌ای در مقیاس آزمایشگاهی تولید می‌شود اما محققان به دنبال تولید انبوه آن هستند تا ترکیبات سنگین را با استفاده از این ماده جداسازی کنند.