فرصت‌های همکاری ستاد نانو و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بررسی شد

دکتر سیدمهدی رضایت، مدیر کارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو، یک‌شنبه نهم خرداد‌ماه ۹۵ باحضور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از امکانات و فعالیت‌های این دانشگاه در حوزه نانوفناوری پزشکی بازدید کرد.

دکتر سیدمهدی رضایت، مدیرکارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو یک‌شنبه نهم خرداد‌ماه باحضور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از امکانات و فعالیت‌های این دانشگاه در حوزه نانوفناوری پزشکی بازدید کرد.

مدیرکارگروه توسعه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو، همچنین در جلسه‌ای با حضور رییس دانشگاه، معاونین پژوهشی و تعدادی از اعضا هیئت علمی فعال حوزه پزشکی به وضعیت فناوری‌نانو کشور و همچنین تشریح حمایت‌ها و کمک‌هایی که ستاد می‌تواند در راستای افزایش فعالیت فناوری‌نانو بخصوص در حوزه پزشکی انجام دهد، پرداخت.

دکتر رضایت ضمن قدردانی از زیرساخت‌های ایجاد شده در این دانشگاه و حضور پژوهشگران و هیئت علمی فعال و با انگیزه در حوزه فناوری نانو بخصوص در دانشکده داروسازی، تعداد خروجی‌های علمی این دانشگاه را قابل افزایش دانست.

در این جلسه مروری بر فعالیت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه و سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی در راستای حمایت از فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری نانو از سوی ریاست دانشگاه و معاونان مطرح گردید.

همچنین پیشنهاداتی درخصوص نحوه همکاری و مساعدت‌هایی که می‌تواند از سوی ستاد نانو برای این دانشگاه انجام بگیرد، از سوی مسئولان این دانشگاه بیان شد.

شایان‌ذکر است، در این جلسه درخصوص موضوعاتی چون امکان استفاده از دوره‌های‌توانمندسازی و برگزاری سمینارها و دوره‌های ترویجی در حوزه فناوری نانو‌، کمک به تکمیل اعضا هیئت علمی و استفاده از متخصصان خارج از کشور در دوره‌های پسادکتری و هیئت علمی متقاضی تبادل نظر انجام و تصمیماتی اتخاذ شد.