تولید نانوروباتی با ساختار مشابه اسپرم

محققان آلمانی نانوروباتی ساختند که در آن از ساختار اسپرم الهام گرفته شده‌است. این نانوروبات می‌تواند بی‌نیاز از باتری باشد و با استفاده از تاژک‌های خود به سوی سلول هدف حرکت کند.

پژوهشگران آلمانی در مؤسسه ifw شهر درسدن، نانوروباتی ساختند که می‌تواند در رهاسازی دارو و حتی دستکاری ژنتیکی مورد استفاده قرار گیرد. آن‌ها در ساخت این نانوروبات از طبیعت الهام گرفته و از تاژک‌های موجود در انتهای اسپرم برای ساخت آن تقلید کردند.
رهاسازی دارو یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه داروهای جدید و یک حوزه تحقیقاتی مورد توجه صنعت و دانشگاه است.
استفاده از فناوری‌ نانو می‌تواند برای وارد کردن ترکیبات دارویی به داخل سلول‌ها یا اندام ویژه‌ای درون بدن مورد استفاده قرار گیرد. با این روش می‌توان اثرات سمی نانومواد روی بافت‌ها را به حداقل رساند.
برای رسیدن به این هدف، محققان مؤسسه نانوساینس ifw نانوروباتی ساختند که می‌تواند به صورت مستقیم وارد سلول هدف شود. یکی از چالش‌های ساخت چنین روبات‌هایی، تأمین نیروی حرکتی آن است. این روبات‌ها برای رسیدن به سلول هدف باید از میان سیال‌های بدن شنا کرده و با صرف انرژی به محل از پیش تعیین شده برسند. باتری دارای ترکیبات سمی بوده که روی بدن تأثیر منفی می‌گذارند؛ به همین دلیل محققان از طبیعت الهام گرفتند. اسپرم‌ها دارای میکروشلاق‌هایی هستند که با استفاده از آن می‌توانند به سوی هدف خود شنا کنند. به همین دلیل محققان از این ساختار برای تولید نانوروبات الهام گرفتند.
محققان برای کنترل این روبات از یک ساختار حاوی آهن و تیتانیوم استفاده کردند که به آن‌ها این امکان را می‌داد که با استفاده از مغناطیس، نانوروبات را به محل مورد نظر هدایت کنند.
میکرو تاژکی که محققان ساختند دارای ساختاری شبیه به مخروط و همانند یک دم طویل است. فرآیندی که محققان مورد استفاده قرار دادند به‌گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از آن می‌توان صدها عدد از این نانوروبات‌ها را تولید کرد.
از این نانوروبات می‌توان برای بررسی مشکلات نازایی، رهاسازی دارو و دستکاری ژن‌ها استفاده کرد.