نانوذراتی که اثربخشی داروی شیمی‌درمانی را مشخص می‌کنند

محققان امریکایی نانوذراتی طراحی کردند که با استفاده از آن می‌توان اثربخشی یک دارو یا روش درمانی را در بیماران مشخص کرد. این نانوذرات به دلیل اتصال به آنتی‌بادی خاصی، می‌توانند به صورت موثر و دقیق به سلول سرطانی متصل شوند.

روش‌های درمان سرطان معمولا روی همه بیماران جواب نمی‌دهد و تنها بخشی از آنها به این روش‌ها پاسخ می‌دهند. در حال حاضر پزشکان چند روش درمانی را روی بیمار مورد آزمایش قرار می‌دهند تا دریابند که کدام روش موثر است. در این میان ممکن است بیمار بی‌جهت در معرض داروها و مواد سمی مختلف قرار گیرد. بنابراین، لازم است روشی ارائه شود که پزشکان بتوانند با استفاده از آن اثربخشی دارو را روی بیمار مشخص کنند.
یک گروه تحقیقاتی از بیمارستان بیرگام در بوستون موفق به ارائه نانوذراتی شدند که می‌تواند ترکیباتی را با خود حمل کرده و تعامل سلول سرطانی را با این ترکیب گزارش کند. در واقع پزشک با استفاده از این نانوذرات می‌تواند دریابد که یک روش درمانی یا داروی شیمی‌درمانی خاص می‌تواند روی بیمار تاثیر مثبت داشته باشد یا خیر.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در Proceedings of the National Academy of Sciences ارائه شده‌است. در این مقاله محققان نشان دادند که یک ذره چگونه می‌تواند در حضور آنزیم فعال شده با کاسپاس، از مرگ سلول خبر دهد. این آنزیم با نشر نور فلورسانس سبز می‌تواند مرگ سلول را اعلام کند. بنابراین پزشکان با استفاده از این نانوذرات و درخشش آنها نزدیک یک سلول، به مرگ سلول سرطانی در اثر استفاده از یک داروی خاص پی ببرند.
به این نانوذرات، آنتی‌بادی‌های ویژه‌ای متصل است که می‌تواند نانوذرات را به نزدیک سلول سرطانی ببرد و به آن متصل کند. بنابراین، هدف‌گیری سلول سرطانی با دقت بالایی انجام می‌شود. این گروه تحقیقاتی این فناوری را روی چند داروی شیمی‌درمانی مورد آزمایش قرار دادند.
این نانوذرات پلیمری پاسخ دو مرحله‌ای به محرک خارجی می‌دهند. روی این نانوذرات هم بخش اثرگذار و هم گزارش دهنده به صورت همزمان قرار داده شده‌است که عملکرد سیستم را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
محققان این پروژه از این روش برای بررسی وضعیت سرطان در محیط زنده بدن استفاده کردند و نتایج رضایت‌بخشی دریافت کردند.