نانوزیست‌حسگری که می‌تواند در اینترنت اشیاء به کار گرفته شود

محققان، حسگری شفاف و انعطاف‌پذیر از جنس گرافن ساختند که می‌تواند بدون نیاز به باتری روی چشم قرار گیرد. از این حسگر می‌توان در اینترنت اشیاء استفاده کرد.

گرافن ماده‌ای دو بعدی از جنس کربن است که خواص الکترونیکی و شیمیایی منحصر به فردی دارد. محققان به تازگی حسگر بی‌سیمی از جنس گرافن ساختند که می‌تواند به صورت ۲۴ ساعته وضعیت سلامت بیمار را بررسی و نتایج آن را ارائه کند.
از این حسگر می‌توان به‌عنوان ابزاری قابل پوشیدن استفاده کرد؛ زیست حسگر الکترونیکی قابل کاشت در بدن که می‌تواند به‌صورت زنده ترکیبات شیمیایی بدن را شناسایی کند. پای ین چن از محققان دانشگاه ایالتی واین می‌گوید: «در این پروژه ما نشان دادیم که از ترانزیستورهای گرافنی می‌توان برای تولید ماژول‌های رادیویی، حافظه و حسگری شیمیایی استفاده کرد.»
چن با همکاری دجی آنکینواند از دانشگاه تگزاس نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان “Chemical-sensitive graphene modulator with a memory effect for internet-of-things applications” در نشریه Microsystems & Nanoengineering منتشر کردند.
هانگ می‌گوید: «این ماژول حسگری می‌تواند منجر به ساخت حسگرهای گرافنی بدون سیم شود.»
ادوات گرافنی قادراند فرکانس‌های رادیویی را به خروجی‌های مختلف تبدیل کنند. در واقع زمانی که گازهای شیمیایی احیاء می‌شوند، با مواد پروتئینی واکنش می‌دهند. دستگاه این فرکانس‌های ایجاد شده را به‌صورت خروجی به کاربر نشان می‌دهد.
در این پروژه حسگر بدون سیم فاقد باتری ساخته شده که انعطاف‌پذیر و شفاف است. در این حسگر از یک مدار گرافنی استفاده شده که نانوآنتی از جنس گرافن در آن قرار دارد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان”Toward transparent and self-activated graphene harmonic transponder sensors” در نشریه Applied Physics Letters منتشر شده‌است.
چن می‌گوید: «ما نانوحسگری ساختیم که می‌توان از آن در ادوات بی‌سیم مختلف استفاده کرد. ادوات تشخیص پزشکی، لنزهای چشمی، عینک و میکروسکوپ از جمله گزینه‌های منتخب برای بهره‌برداری از این نانوحسگر است.»
در اینترنت اشیاء نیز می‌توان از این نانوحسگر استفاده کرد. محققان این پروژه در حال ساخت حسگری هستند که می‌تواند برای چشم انسان استفاده شود بدون این که نیاز به منبع تأمین انرژی داشته باشد. این حسگر شفاف و انعطاف‌پذیر است، به طوری که بدون استفاده از سیم و منبع انرژی فرآیند حسگری را انجام می‌دهد.