بازسازی نقاشی Starry Night ون‌گوگ با اوریگامی DNA

محققان با استفاده از اوریگامی DNA موفق به ایجاد بسته‌های مولکولی شدند که قادر به پراش نور است. این بسته‌ها برای بازسازی نقاشی Starry Night اثر ون‌گوگ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Nature منتشر شده است.

دانشمندان با استفاده از اوریگامی DNA موفق به خلق تصویر Starry Night ویسنت ون‌گوگ شدند. نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Nature منتشر شده است.
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که می‌توان از اوریگامی DNA استفاده‌های مختلفی داشت. اوریگامی DNA فناوری است که در آن با دستکاری و مهندسی رشته‌های DNA می‌توان ساختارهای مختلف ایجاد کرد. برای این کار از تازدن رشته‌هایی که پیش از این توالی‌آنها به صورت ویژه‌ای چیده شده، استفاده می‌شود. محققان معمولا با تازدن DNA جعبه‌ها و بسته‌های مولکولی کوچکی ایجاد می‌کنند که این کار اولین بار در سال ۲۰۰۶ انجام شد.
محققان این پروژه بسته‌های اوریگامی شده DNA را به گونه‌ای طراحی کردند که قادر به پراش نور باشد. در این حالت می‌توان هر بسته را به صورت نقاط روشن در اورد. تیم تحقیقاتی روتموند در سال ۲۰۰۹ روشی ارائه کردند که در آن از تابش پرتو الکترونی برای ایجاد سایت‌های اتصال روی سطح استفاده شده است. با این کار می‌توان رشته‌های DNA تاخورده را روی یک سطح تثبیت کرد.
آشوین گوپینات از محققان این پروژه می‌گوید: «دستکاری مولکول‌ها کار ساده‌ای نیست. اما شما می‌توانید این مولکول‌ها را به یک سطح بچسبانید و در صورتی که این مولکول‌ها به سطح چسبیدند دیگر آنها را از دست نخواهید داد. زیبایی اوریگامی DNA در این است که می‌توان آنها را در حجم‌های مختلف تولید کرد و از سوی دیگر درون ساختار اوریگامی را به هر شکل که دوست دارید دستکاری کنید.»
این گروه تحقیقاتی با استفاده از این فناوری موفق به خلق تصویر Starry Night ویسنت ون‌گوگ شدند. این گروه درون اوریگامی‌های DNA را حفره‌های بلوری فتونیک پرکردند. این حفره‌ها می‌توانند طول موج‌های مشخصی از نور را به دام اندازند و در نهایت رنگ و روشنایی مورد نظر را ایجاد کنند. این گروه با استفاده از این حفره های نانومقیاس یک کپی از تصویر Starry Night ویسنت ون‌گوگ را بازسازی کردند. نتیجه کار شگفت‌انگیز بود.
محققان این پروژه معتقداند که از این روش می‌توان برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده کرد. در حال حاضر سازمان‌ها و شرکت های مختلف روی ساخت این نوع کامپیوترها کار می‌کنند. هرچند این اوریگامی‌ها نمی‌توانند خود نشر کوانتومی داشته باشند اما از آنها در سازمان‌دهی نشر کوانتومی می‌توان استفاده کرد.