نانوسیالی که کارایی استخراج نفت را افزایش می‌دهد

محققان دانشگاه هوستون موفق به ارائه نانوسیالی شدند که با تزریق به چاه‌های نفت و گاز میزان استخراج را افزایش می‌دهد. این نانوسیال می‌تواند اثرات منفی زیست‌محیطی استخراج را کاهش دهد.

کاهش قیمت نفت موجب افزایش دامنه تحقیق و توسعه در این حوزه می‌شود. با این حال هنوز تحقیق و توسعه فناوری‌ نانو در حوزه نفت هنوز در دانشگاه‌‌ها انجام می‌شود، هر چند که این نوع تحقیقات می‌تواند عملکرد صنعت نفت را دگرگون سازد.
در این راستا محققان دانشگاه هوستون روشی مبتنی بر فناوری‌ نانو برای فرآوری نفت ارائه کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از نانوروق‌های آمفی‌فیلیک مبتنی بر گرافن کارایی استخراج نفت را افزایش دهد. این گروه نشان دادند که با استفاده از محلول ۱/۰ درصدی از این نانوسیال، می‌توان فرآوری نفت را ۲/۱۵ درصد افزایش داد که این رقم سه برابر بیشتر از زمانی است که از دیگر ترکیبات استفاده می‌شود.
پژوهشگران نشان دادند زمانی که این نانومحلول به چاه اضافه می‌شود، موجب جدا شدن سریع نفت از سطح سنگ‌ها می‌شود. در شرایط خاصی، این نانوسیال می‌تواند لایه‌ای نازک میان نفت و سنگ ایجاد کند که این کار موجب تسهیل زدایش نفت از چاه می‌شود. محققان این نانوسیال را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که هم دارای گروه‌های آبدوست و هم آبگریز است.
یک مزیت این روش آن است که نیاز به استفاده از محلول غلیظ نبوده و در نتیجه هزینه کار به شدت کاهش می‌یابد.
این محصول ماحصل تحقیقات بنیادین بوده و در هیچ شرکت نفتی با هدف بهبود استخراج انجام نشده‌است. پژوهشگران در حال انجام آزمون‌های میدانی روی این فناوری هستند تا با یافتن شریک یا سرمایه‌گذار در صنعت نفت و گاز، این تحقیقات را پیش ببرند.
ازدیاد برداشت یکی از حوزه‌های بسیار مهم در میان شرکت‌های نفت و گاز است. در حالت عادی بعد از برداشت بخشی از نفت باید به چاه،آب تزریق شود تا بتوان باقی نفت و گاز را بیرون کشید که این کار به محیط‌زیست آسیب می‌زند. چنین نانوسیالی می‌تواند هزینه استخراج را کاهش داده و کارایی فرآیند را نیز بهبود دهد.