چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. این فصلنامه شامل بخش‌های مختلفی از جمله اخبار حوزه آزمایشگاهی و فعالیت‌های شبکه، مقالات تخصصی با محوریت تجهیزات آزمایشگاهی و استانداردهای کاربردی کالیبراسیون، انجام آزمون و م

چهاردهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه تابستان ۱۳۹۵ منتشر شد. این فصلنامه، با همت کارشناسان و متخصصان عضو کارگروه‎های تخصصی شبکه آزمایشگاهی تهیه و منتشر می‌شود.

این فصلنامه به صورت کاملا الکترونیکی منتشر می‌شود و شامل بخش‌های مختلفی از جمله اخبار حوزه آزمایشگاهی و فعالیت‌های شبکه، مقالات تخصصی با محوریت تجهیزات آزمایشگاهی و استانداردهای کاربردی کالیبراسیون، انجام آزمون و مدیریت آزمایشگاه است.

عناوین بخش‌های مختلف این شماره از فصلنامه به شرح زیر است:

خبر
– نتایج دومین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی منتشر شد

استاندارد
– معرفی استاندارد بین المللی سنجش تحرک الکتروفورتیک و پتانسیل زتا در نانومواد زیستی (۱۲ – E2865)

مقالات
– اصول و مفاهیم کروماتوگرافی مایع – طیف سنج جرمی (LC-MS) – بخش دوم؛
– کاربرد میکروسکوپنیروی اتمی-رامان در شناسایی مواد (AFM-Raman)؛
– بررسی و مقایسه آشکارسازهای سامانه‌های تفکیک انرژی و تفکیک طولی موج، در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) – بخش دوم؛
– معرفی اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی.

شایان ذکر است، فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران به‌ صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. علاقمندان می‌توانند به منظور دریافت نسخه‌های مختلف این فصلنامه، به صفحه اینترنتی فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

مراجعه نمایند.