معاون وزیر جهاد کشاورزی از ساماندهی تحقیقات نانو در بخش کشاورزی توسط این وزارت خانه خبر داد

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به کاربردهای فناوری نانو در بخش کشاورزی، تاکید کرد: بهره‌گیری از فناوری نانو از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه فناوری نانو با تاکید بر اینکه در حوزه نانو پیشرفت‌های خوبی در کشور حاصل شده است، گفت: «خوشبختانه امروز با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در حوزه نانو و ترویج این فناوری در کشور، گفتمان نانو در کشور مطرح شده و در بعد جهانی نیز این گفتمان موفقیت‌های خوبی کسب کرده است.»

وی با بیان اینکه «با ادامه مسیر با سرعت فعلی قطعا آینده بسیار روشنی پیش رویمان خواهد بود»، افزود: «در جریان بیش از ۱۰ سالی که از فعالیت فناوری نانو در کشور می‌گذرد، شاهد پیشرفت‌های خوبی بوده‌ایم.»

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه «در حوزه جهاد کشاورزی باید مقداری سرعت فعالیت در عرصه نانو افزایش یابد»، به اقدامات انجام شده توسط این وزارتخانه در حوزه فناوری نانو اشاره و اظهار کرد: «با توجه به اینکه فناوری نانو در حوزه کشاورزی دارای کاربردهای بسیاری است لذا از جمله اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز محسوب می‌شود. در همین راستا در وزارت جهاد کشاورزی، کمیته فناوری نانو تشکیل شده است.»

زند در تشریح وظایف کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: «در حال حاضراین کمیته با همکاری معاونت علمی مسئولیت صدور مجوز محصولات کشاورزی نانو محور را بر عهده دارد. همچنین از دیگر وظایف این ستاد، فعالیت‌های پژوهشی در موسسات وابسته به جهاد کشاورزی و ساماندهی تحقیقات انجام شده در بخش نانو است.»

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان ساماندهی تحقیقات نانویی در بخش کشاورزی در سطوح دانش آموزی و داتشجویی را به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.