دو سال گارانتی برای نانوپوشش ضد آب

شرکت لیکوپل اقدام به ارائه نانوپوششی برای محافظت از تلفن همراه کرده است که می‌توان قطعات الکترونیکی را از گزند آب مصون داشت. این شرکت، این خاصیت ضدآب بودن را تا دو سال گارانتی کرده است.

شرکت لیکوپل (lIQUIPEL) موفق به طراحی نانوپوششی شده که قادر به دفع آب از سطح قطعات الکترونیکی است.
سال‌هاست که ترکیب آب و قطعات الکترونیکی یکی از معضلات مصرف کنندگان است. آب می‌تواند به سادگی مدار کوتاه ایجاد کند و با این کار موجب سوختن قطعات الکترونیکی شود. یکی از شرکت‌های فعال در حوزه الکترونیک، به دنبال حل این مشکل با استفاده از فناور‌ی‌نانو است.
لیکوپل به دنبال ارائه فناوری است که با استفاده از آن می‌توان مانع از سوختن قطعات الکترونیکی در اثر غوطه‌وری یا همجواری با آب شد. برای حل این مشکل، این شرکت اقدام به ارائه نوعی نانوپوشش کرده است که نه تنها دارای خواص ضد آبی بوده بلکه آبگریز نیز است. این نانوپوشش با دفع آب، اجازه نزدیک شدن مولکول‌های آب به قطعات الکترونیکی را نمی‌دهد.
برای ایجاد این خاصیت، تلفن همراه در خلاء قرار داده می‌شود. یک نوع گاز، که ترکیب آن به‌صورت پتنتی به ثبت رسیده است، وارد مخزن، جایی که پلاسما موجب تجزیه مولکول‌های ایجاد کننده خاصیت ضدآبی می‌شود. پلاسما آنها را پلیمریزه می‌کند. این سیال به سطح دستگاه متصل شده و روی آن را می‌گیرد و در نهایت یک لایه آبگریز ایجاد می‌کند.
این پوشش، نازک و میکرومقیاس است به طوری که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. با این پوشش، مولکول‌های آب هیچگاه به قطعات الکترونیکی نمی‌رسند در نتیجه می‌توان به راحتی ادوات الکترونیکی را از گزند آب حفظ کرد.
این شرکت با ارائه این فناوری، حفظ محصولات الکترونیکی را به مدت دو سال تضمین کرده است. بعد از دو سال، این نانوپوشش رو به زوال رفته و در نتیجه امکان بروز مشکل وجود دارد، معمولا این مشکل از بخش مربوط به پورت شارژ و انتهای تلفن همراه آغاز می‌شود. در حالی که این پوشش شروع به تخریب کند، اثر ضدآبی آن به‌صورت کامل از بین نمی‌رود بلکه هنوز بخش‌های زیادی از تلفن همراه هنوز محافظت می‌شود. در واقع باید گفت که بعد از دو سال نیز این پوشش هنوز از تلفن همراه محافظت می‌کند.