برگزاری چهار کارگاه آموزشی دستگاهی در دو روز پایانی Irannano2016

در سومین و چهارمین روز نهمین جشنواره فناوری نانو در مجموع چهار کارگاه آموزشی – دستگاهی با حضور ۲۰۰ شرکت کننده برگزار شد.

در نخستین کارکارگاه روز سوم با موضوع اندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET با حضور ۵۲ شرکت کننده مهندس فرقدانی، مدیر آزمایشگاه حسگر مواد صبا به تشریح تعاریف، قوانین سطح و پدیده جذب سطحی و دفع، معرفی اندازه گیری سطوح فیزیکی و شیمیایی و کاربردها، قوانین لانگمور و BET، مدل‌های آیوپاک جذب و دفع، بررسی چند نمونه مطابق با استاندارد و آموزش عملی با دستگاه پرداخت.

دومین کارگاه روز سوم  با موضوع آشنایی با تکنیک طیف سنجی مادون قرمز، مبانی و کاربردهای FTIR  نیز توسط مهندس فرقدانی برگزار شد. موارد ارائه شده در این کارگاه شامل موارد ذیل بوده است:
•    مباانی طیف سنجی IR و مادون قرمز؛
•    اصول کارکرد دستگاه FTIR؛
•    روش‌های آماده سازی نمونه؛
•    اصلاح و تحلیل طیف‌های آزمون؛
•    آماده سازی نمونه به صورت تجربی؛
•    روش‌های تست و عیب‌یابی اولیه دستگاه و آشنایی با مدهای مختلف کاری دستگاه FTIR.

در صبح روز آخرین روز جشنواره نهم نیز کارگاه روش پراکندگی نور دینامیکی برای مطالعه اندازه نانوذرات (DLS) توسط مهندس قرایلو برگزار شد.
گفتنی است، پراکندگی نور دینامیکی روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول‌ها و سوسپانسیون استفاده می‌شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون به کار می‌رود. در فناوری‌های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه‌گیری هستند. این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده بوسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون با زمان تغییر می‌کند که می‌تواند به قطر ذره ارتباط داده شود.

روش تفرق دینامیک نور (DLS= Dynamic light scattering)، که طیف سنجی ارتباط فوتونی (PCS= Photon correlation spectroscopy) نیز نامیده می‌شود، برای اندازه‌گیری اندازه ذرات در محیط مایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کارگاه‌های آموزشی شامل موارد ذیل است:
•    معرفی DLS، کاربردها و تحلیل نتایج- آقای مهندس قرایلو
•    معرفی اصول و مکانیسم DLS؛
•    انواع نمونه‌های قابل استفاده در DLS؛
•    کاربردها؛
•    ارایه شرایط آزمون و نکاتی برای بهبود نتیجه در DLS؛
•    مروری بر تجهیزات جانبی؛
•    بررسی فرم نتیجه آزمون.

 شایان ذکر است آخرین کارگاه آموزشی نهمین جشنواره فناوری نانو نیز توسط مهندس محرمی کارشناس آزمایشگاه متالوژی رازی  با حضور ۴۲ شرکت کننده با موضوع چگونگی ارزیابی سیستم‌های مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها برگزار شد.
گفتنی است، به شرکت کنندگان در کارگاه‌ها گواهی‌نامه حضور از سوی شبکه آزمایشگاهی ستاد نانو اهدا می شود.