گزارش سه سالانه «پیشگامی ملی فناوری‌ نانو» آمریکا

گزارش سه سالانه مربوط به فعالیت‌های پیشگامی ملی فناوری‌ نانو آمریکا منتشر شد. در این گزارش ساز و کار این سازمان برای تجاری‌سازی یافته‌های عملی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف و نیروی انسانی مورد نیاز مورد بحث قرار گرفته است.

در اوایل سپتامبر ۲۰۱۶، آکادمی ملی نسخه اولیه از گزارش سه ‌سالانه مربوط به پیشگامی ملی فناوری‌ نانو آمریکا (NNI) را به چاپ رساند. این گزارش با عنوان « Triennial Review of the National Nanotechnology Initiative» تهیه شده‌است. پیش از این، اداره هماهنگی ملی فناوری‌ نانو از انجمن ملی تحقیقات در آمریکا خواسته بود که یک گزارش سه سالانه از فعالیت‌های پیشگامی ملی آمریکا تهیه کند.
در این درخواست روی دو موضوع بسیار تأکید شده بود: ۱- ساز وکار توسعه فناوری‌ نانو برای رسیدن به مرحله تجاری‌سازی ۲-زیرساخت‌های فیزیکی و نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های از پیشن تعیین شده تا کشور آمریکا بتواند از مزایای فناوری‌ نانو بهره‌مند شود.
براساس این گزارش، NNI نه تنها نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات دارد، بلکه برای ترجمان یافته‌های علمی به محصولات تجاری‌سازی شده نیز باید تمرکز بیشتری انجام شود.
این گزارش ساز و کار NNI را برای توسعه فناوری‌ نانو مورد ارزیابی قرار داده است تا نشان دهد که چگونه این سازمان برای تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌ نانو گام برداشته و به‌منظور تجاری‌‌سازی، چه برنامه‌هایی داشته است. در فصل دوم و سوم این گزارش، روی پیشرفت‌های انجام شده در بخش نانوساخت و توجه NNI به این موضوع مباحثی مطرح شده‌است. در فصل چهارم و پنجم به بررسی زیرساخت‌های فیزیکی و نیروی انسانی مورد نیاز برای حمایت تحقیقات پرداخته شده است.  
در این گزارش چنین نتیجه‌گیری شده که بدنه سیاست‌گذاری فناوری‌ نانو در آمریکا باید به افزایش ارزش افزوده ادامه دهد. این گزارش پیشنهاد می‌دهد که NNI با تمرکز روی تحقیقاتی که به توسعه دیگر فناوری‌ها می‌انجامد، می‌تواند این ارزش افزوده را افزایش دهد. همچنین پیشنهاد شده تا دسترسی به زیرساخت‌های تحقیقات در حوزه فناوری‌ نانو برای همگان تسهیل شود و برنامه‌های آموزشی نیز به‌صورت کامل پیاده‌سازی شود. NNI برای شناسایی و تمرکر بیشتر روی حوزه‌های هدف، باید به اهداف از پیش تعیین شده توجه کند تا با در نظر گرفتن آن‌ها مشخص شود که باید روی چه حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری انجام گیرد.

filereader.php?p1=thumbnail_c42c9c2afeb7