استفاده از نانولوله‌کربنی برای انجام محاسبات

پژوهشگران انگلیسی دانشگاه دورهام از نانولوله‌های کربنی برای انجام محاسبات استفاده کردند. با این کار می‌توان کامپیوترهای مبتنی بر نانولوله‌کربنی تولید کرد.

محققان دانشگاه دورهام یک محلول حاوی نانولوله‌های کربنی را برای انجام یک محاسبه ریاضی مورد استفاده قرار دادند.
مایکل پتی از محققان این پروژه می‌گوید: «ما یک فیلم نازک از نانولوله‌های کربنی را در یک ماتریکس بلوری مایع قرار دادیم و پس از اعمال ولتاژ، آن را وادار به محاسبه کردیم.»
این کامپیوتر از آرایه‌ای ۱۶ الکترودی غوطه‌ور در محلول تشکیل شده بود. محققان نانولوله‌های کربنی تک‌جداره نیمه‌هادی و رسانا را به غلظت ۲۵ ppm وارد سیال کردند. آموزش‌دادن به نانولوله‌ها کاری ساده‌است؛ چرا که این نانولوله‌ها در اثر اعمال میدان الکتریکی تراز می‌شوند. آن‌ها میان دو الکترود که پتانسیل‌های مختلف دارند، جهت‌گیری می کنند.
بعد از چند ساعت آموزش به نانولوله‌ها، آن‌ها به دور الکترود جمع شده و شبکه‌ای از اتصال الکترودها ایجاد می‌کنند.
محققان یک جفت الکترود را برای بخش ورودی و یک جفت برای بخش خروجی در نظر گرفتند. الکترودهای دیگری را هم به منظور آموزش مورد استفاده قرار دادند که با یک الگوریتم که روی کامپیوتری کنترل کننده این سامانه قرار دارد، فرآیند اموزش به نانولوله‌ها انجام می‌شود.
موضوع مورد آموزش، اندازه‌گیری ولتاژ الکترودهای ورودی و تشخیص حد است. در زیر مقدار حد، ولتاژ خروجی باید بیشتر از دیگر الکترود باشد که با مبادله ولتاژ، مقدار آن به حد مورد نظر می‌رسد.
از این روش می‌توان برای ارائه فناوری محاسبات با نانولوله‌کربنی استفاده کرد.