یکسان‌سازی قوانین مربوط به نانوداروهای پیچیده

نانوداروهای پیچیده در حال گسترش هستند، اما قوانین مربوط به آن‌ها میان کشورهای مختلف یکسان نیست. قرار است کنفرانسی با موضوع بررسی چالش‌های قانون‌گذاری این داروها برگزار شود.

کنفرانسی با موضوع بررسی چالش‌های قانون‌گذاری و علمی محصولات دارویی با حضور متخصصان صنعت داروسازی و نمایندگان دولتی برگزار خواهد شد. این کنفرانس توسط کارگروه داروهای پیچیده غیرزیستی و آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری‌ نانو مؤسسه ملی سرطان برگزار می‌شود.
توسعه فناوری‌ نانو موجب تسریع محصولات دارویی پیچیده شده‌است، به طوری که داروهایی نظیر واکسن‌ها، ژن‌درمانی، بافت‌ها و پروتئین‌های نوترکیب شده وارد بازار شده‌اند. این داروها در کنار داروهای غیرزیستی پیچیده موسوم به NBCDs نظیر مایسل‌های پلیمری، گلاتیرآمویدها و کمپلکس‌های آهن کربوهیدرات، تنوع وسیعی در بازار ایجاد کرده‌اند. NBCDها دارای ساختار کمپلکسی هستند که معمولاً از اجزاء نانومتری تشکیل یافته‌اند که به سادگی و با روش‌های مرسوم نمی‌توان آن‌ها را مشخصه‌یابی کرد.
طبیعت این داروها به‌گونه‌ای است که کوچکترین تغییری در فرآیند تولید می‌تواند تأثیر شگرفی روی محصول نهایی داشته باشد. بنابراین، تولید این داروها نیازمند وضع قوانین خاص خود است. از سوی دیگر، تنوع قوانین در کشورهای مختلف، ایجاب می‌کند که یک راهبرد یکسان برای این داروها تدوین شود. به‌منظور ایجاد توافق عمومی و پیشرفت در تحقیقات، باید یک زبان مشترک میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، دانشگاه و بدنه قانون‌گذار وجود داشته باشد.
اسکات مکنیل از مدیران آزمایشگاه مشخصه‌یابی فناوری‌ نانو می‌گوید: «اهمیت ارائه راهکارهای یکسان برای چالش‌های قانون‌گذاری در بخش داروهای پیچیده در حال افزایش است. با پیشرفت داروسازی، هر روز شاهد محصولات دارویی پیچیده‌تر هستیم. این کنفرانس فرصت مناسبی برای گردهم‌آیی بازیگران این حوزه است تا به یک جمع‌بند مشترک در خصوص قوانین این محصولات برسند.»
یکی از اهداف این کنفرانس، شناسایی بهترین راهبردها برای توسعه داروهای پیچیده و وضع قوانین مربوط به آن‌هاست. ارزیابی داروهای پیچیده و امکان استفاده از برادرخوانده‌های دارویی (داروهایی که دارای ساختاری شبیه هم هستند) به‌عنوان مدل دارویی از جمله موضوعات این کنفرانس است.
ارائه راهنمای جامع می‌تواند به توسعه دهندگان داروهای پیچیده کمک کند تا با سرعت بیشتری اقدام به تولید دارو کنند. از سوی دیگر، این کنفرانس امکان ایجاد اطمینان از ایمنی دارو برای مصرف کننده را فراهم می‌کند. در مجموع این کنفرانس به دنبال یک دست کردن قوانین در بخش داروهای پیچیده غیرزیستی است.