تأیید نانوذرات دی‌اکسید سیلیکون توسط ECHA برای تولید آفت‌کش

آژانس مواد شیمیایی اروپا سه گزینه جدید برای تولید آفت‌کش‌ها پذیرفته است که یکی از آن‌ها استفاده از نانوذرات اکسید سیلیکون است. هدف اصلی از تولید این نوع آفت‌کش‌ها، مقابله با نوعی انگل رایج در مرغداری‌هاست.

آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) اعلام کرد که کمیته محصولات آفت‌کش زیستی سه انتخاب جدید برای پذیرش مواد فعال مورد استفاده در محصولات آفت‌کش زیستی را پذیرفته است. یکی از این گزینه‌ها، استفاده از نانومواد در تولید آفت‌کش‌هاست.
این کمیته استفاده از نانوذرات اکسید سیلیکون آمورف سنتز شده پیروژنیک که سطح آن با حشره‌کش‌ها پوشیده شده را برای کنترل حشرات تأیید کرده است. این آژانس در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶ اعلام کرد که استفاده از این ساختار در تولید آفت‌کش‌ها توصیه می‌شود. یکی از اهداف اصلی تولید این حشره‌کش، استفاده از آن برای کنترل انگل کرم پنیر (red mite) در مرغداری‌هاست. فرانسه مرجع ذی‌صلاح برای ارزیابی کاربرد مواد فعال است.
این پیشنهادهای پذیرفته شده به‌عنوان پایه‌ای برای تصمیم‌سازان اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا است تا این تصمیم را نهایی کنند. پذیرش این ماده فعال برای چند سال مشخص بوده و از ۱۰ سال فراتر نمی‌رود. ECHA اعلام کرد که این گزینه‌ها در آینده نزدیک روی سایت این سازمان قرار خواهد گرفت.