روشی جدید برای استفاده از نانوذرات در درمان بیماری

پژوهشگران کره‌ای روشی برای استفاده از نانوذرات در درمان بیماری ارائه کردند. این گروه با استفاده از نانوذرات به بررسی ظرفیت سلول پرداخته و به‌صورت زنده وضعیت نانوذرات درون سلول را رصد کردند؛ بدون این که نیاز به مواد فلورسانس باشد.

محققان مؤسسه علوم و استاندارد کره (KRISS) و دانشگاه ملی سئول ۱۶ نوامبر سال جاری میلادی اعلام کردند که روشی جدیدی برای استفاده از نانوذرات در درمان بیماری‌ها ارائه کرده اند. این گروه معتقداند که نقش نانوذرات به‌عنوان عامل نفوذکننده سلول‌ها و رهاسازی دارو اهمیت زیادی دارد.
این فناوری می‌تواند به‌صورت یک فرآیند تعریف شود که در آن ظرفیت سلول با آن اندازه‌گیری شود و سپس هر تغییری در شیب ظرفیت به‌صورت زنده با استفاده از نانومواد تزریق شده اندازه‌‌گیری می‌شود. تاکنون از مواد فلورسانس برای رهگیری محل نانوذرات استفاده می‌شد؛ بنابراین رصد زنده این نانوذرات امکان‌پذیر نبود.
در طول این تحقیق، دو سازمان به اندازه‌گیری ظرفیت سلول‌های سرطانی و آندوتلیال عروقی با استفاده از جریان بعد از رشد سلول‌ها روی زیرلایه طلا پرداختند. سپس نانومواد را به زیرلایه تزریق کردند و دریافتند که تغییر ظرفیت در دوره‌های زمانی منظم چگونه تغییر می‌کنند. با این روش، چیدن نانوذرات را می‌توان بعد از سنتز دارو انجام داد؛ چرا که می‌توان درجه نفوذ سلول‌ها را از قبل تأیید کرد.