تولید نانوذرات مغناطیسی با خواص مغناطیسی مضاعف

محققان پرتغالی موفق به ساخت نانوذراتی شدند که از دو فلز مختلف تشکیل شده و خواص مغناطیسی آن بیشتر از ترکیبات مغناطیسی پیشین است. این نانوذرات ابعاد بسیار کوچکی داشته و می‌توان از آن‌ها در ساخت حافظه و از بین بردن تومور سرطانی استفاده کرد.

پژوهشگران دانشگاه آویرو نانوذرات دو فلزی ساختند که از نانوذرات مغناطیسی رایج کوچکتر بوده اما خواص مغناطیسی بیشتری دارد.
این نانوذرات ۵۰ هزار برابر کوچکتر از قطر تار موی انسان بوده و از جنس کبالت و پلاتین است. این ماده در صورتی که در ساخت حافظه‌های کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد، کارایی بالاتری ایجاد می‌کند. همچنین از آن می‌توان در درمان تومورهای سرطانی استفاده کرد.
محققان این پروژه معتقداند که خواص مغناطیسی این نانوذرات موجب بهبود کارایی محصولات تا چند برابر می‌شود. رابرت پولار از نویسندگان مقاله مربوط به این فناوری می‌گوید: «ما در این پروژه اقدام به ساخت نانوذرات دو فلزی کردیم، به طوری که ابعاد آن تقریباً کمتر از دو نانومتر است. در این نانوذرات از دو فلز کبالت و پلاتین استفاده شده‌است. این ترکیبات تنها در حضور میدان مغناطیسی خارجی، خواص مغناطیسی پیدا می‌کنند. همچنین حضور این مواد موجب افزایش مغناطیسی شدن در ترکیبات می‌شود.»
این پروژه در دانشکده فیزیک، مواد و سرامیک مؤسسه مواد دانشگاه آویرو کار شده‌است. در این پروژه رابرت پولار، دیوید توبالدی، جاو آمارال، جاو لابرینکا و محمد کارمائویی همکاری داشته‌اند. محمد کارمائویی در حال حاضر در دانشگاه بیرمنگام فعالیت دارد.