اکسید سریم در خاک، بهره‌وری گیاه کانولا را افزایش می‌دهد.

محققان نشان دادند که حضور نانوذرات اکسید سریم در خاک موجب افزایش بهره‌وری گیاه کانولا می‌شود. با حضور این نانوذرات وزن دانه‌های تولید شده و سطح کلروفیل نوع دو در این گیاه افزایش می‌یابد. کانولا گیاهی است که از دانه آن روغن خوراکی تولید می‌شود.

نانوذرات مهندسی شده در حال توسعه هستند و هر روز محصولات بیشتری از آن‌ها تولید می‌شود. از آنجایی که این نانوذرات به سادگی خود را به پساب‌ها و آب‌های جاری می‌رسانند، بررسی سرنوشت آن‌ها ضروری است. بخشی از این آب‌ها به زمین‌های کشاورزی می‌رسد و وارد گیاهان می‌شود. ساموئل ما از دانشگاه تگزاس می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم که نانوذرات مهندسی شده شانس زیادی برای رسیدن به زمین‌های کشاورزی دارند.»
ساموئل ما یکی از دانشمندانی است که روی تأثیر نانوذرات محصولات کشاورزی کار می‌کند. با توجه به رشد فناوری‌ نانو، چنین بررسی ضروری است. در مقاله‌ای که این گروه تحقیقاتی در نشریه Environmental Pollution به چاپ رساندند، نشان داده اند که برخی نانوذرات می‌توانند اثرات مثبتی روی محصول‌دهی گیاه کانولا داشته باشد. البته هنوز باید محتاطانه با این نتایج روبرو شد. تحقیقات دیگری هم انجام شده که نشان می‌دهد نانوذرات اکسید سریم بسته به نوع گیاه، هم می‌تواند اثرات مثبت و هم منفی داشته باشد.
این گروه تحقیقاتی با ترکیب استرس نمکی و نانوذرات موفق به افزایش بهره‌وری گیاه کانولا شدند. فشار نمکی یک مشکل بزرگ در آینده خواهد بود. با تغییر اقلیم و آب و هوا، تقاضای بیشتری برای مواد غذایی وجود خواهد داشت که این کار موجب نمک‌دار شدن بیشتر آب می‌شود.
نانوذرات اکسید سریم از کرم‌های آرایشی، عوامل پرداخت میکروالکترونیک و کاتالیست‌ها وارد طبیعت می‌شوند. همچنین این نانوذرات به دیزل اضافه شده تا کارایی سوخت را افزایش دهند.
این گروه تحقیقاتی به بررسی تأثیر نانوذرات اکسید سریم روی گیاه کانولا پرداختند و نشان دادند که نرخ دانه‌‌دهی در این گیاه افزایش می‌یابد. البته این گروه روی نانوذرات یکنواخت تحقیق کرده‌اند که معمولاً وارد شدن نانوذرات به طبیعت به‌صورت ابعاد یکنواخت صورت نمی‌گیرد.
نتایج یافته‌های این گروه نشان داد که وجود نانوذرات اکسید سریم در محیط موجب افزایش وزن دانه‌های کانولا و در نهایت موجب افزایش میزان روغن‌دهی آن‌ها می‌شود. سطح کلروفیل نوع دوم در این گیاه در صورت وجود نانوذرات اکسید سریم افزایش می‌یابد.