روشی برای تبدیل ساقه نیشکر به نقاط کوانتومی کربنی

محققان هندی روشی جدید برای تولید نقاط کوانتومی کربنی از پسماندهای نیشکر ارائه کردند. این روش علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای پسماندها، برای محیط زیست نیز مفید است.

یک تیم تحقیقات هندی روشی برای تبدیل ساقه و پسماندهای نیشکر به نقاط کوانتومی ارائه کرد. این گروه ساقه نیشکر را به نقاط کوانتومی کربنی فلورسانت تبدیل کردند. این کار موجب افزایش ارزش افزوده بیشتری برای این پسماندها می‌شود.
راوی شانکاران دیسنیگ از محققان این پروژه می‌گوید: «در این پروژه روشی ساده، کم هزینه و کارا برای سنتز نقاط کوانتومی کربنی فلورسانت ارائه شده است. در این روش پسماندهای نیشکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
دیسینگ، رهبر این گروه، استاد مرکز ملی علوم و فناوری‌ نانو در دانشگاه مادراس در ایالت چنای هند است. این گروه نشان دادند که محصول به دست آمده از این فرآیند جدید نانوذرات کربنی بسیار کوچک است که ابعادی در حد ۴ نانومتر داشته و قادر به نشر نور هستند.
نقاط کوانتومی تولید شده با این روش، غیر سمی و زیست‌سازگار هستند و می‌توان از آن‌ها برای ساخت دیود نشر نوری، زیست‌حسگر و رهاسازی دارو در بدن استفاده کرد. برای مثال محققان سیال حاوی این نقاط کوانتومی کربنی را به درون بدن تزریق نموده و از آن تصویربرداری کردند.
شانکاران می‌گوید: «مقدار زیادی از پسماندهای کشاورزی، ساقه‌های برنج و نیشکر و همچنین غلاف نارگیل سالانه در تمام جهان تولید می‌شود که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.»
این گروه ساقه‌های نیشکر را تکه تکه و به قطعات ریزی تبدیل کردند. سپس این قطعات به مدت ۶ روز در معرض آفتاب خشک شدند. در قدم بعد، این ساختارها سوزانده شده و به صورت شیمیایی اکسید و لایه‌برداری شدند.
این روش موجب زدودن پسماندهای کشاورزی از محیط زیست شود. در حال حاضر در بیش از ۹۰ کشور جهان نیشکر کشت می‌شود. از سه تن ساقه نیشکر که در کارخانه‌ها تولید می‌شود، یک تن ماده اولیه تولید نقاط کوانتومی ایجاد می‌شود.
این روش یک منبع تجدیدپذیر برای تولید نقاط کوانتومی در اختیار صنایع قرار می‌دهد.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای در نشریه Applied Surface Science به چاپ رسیده است.