نانوهرم‌هایی که می‌تواند در ساخت کامپیوتر کوانتومی استفاده شود

محققان ایرلندی با طراحی نوعی هرم آلیاژی موفق به ساخت دیودی شدند که از آن می‌توان در تولید کامپیوترهای کوانتومی استفاده کرد.

محققان مؤسسه ملی تیندال روشی ارائه کردند که می‌توان با استفاده از آن دیود نشر نوری نقاط کوانتومی شبیه اهرام ساخت و در نهایت فوتون‌های گیرافتاده ایجاد کرد.

filereader.php?p1=main_ec6e5d8e59768d219
این ساختارهای میکرونی می‌توانند در آرایه‌های بزرگی تکثیر شوند و از آن برای ساخت LEDهای میکرومقیاس استفاده کرد؛LEDهایی که هر یک را می‌توان به‌صورت منفرد و جداگانه کنترل کرد.
از نتایج این پروژه می‌توان در ساخت کامپیوترهای کوانتومی مبتنی بر فوتونیک استفاده کرد؛ جایی که از فوتون‌های پلاریزه شده گیرافتاده می‌توان برای کدگذاری اطلاعات کوانتومی استفاده کرد.
فرآیند اصلی، رشد اپیتاکسیال نقاط کوانتومی درون ساختارهای هرمی شکل تو رفته در یک سطح زیرلایه آرسنید گالیم است. این زیرلایه با استفاده از فرآیند لیتوگرافی الگوداده شده‌است. هر یک از این ساختارها، ۵ میکرون عرض دارند. در این روش از مراحل اپیتاکسی فاز بخار آلی فلزی استفاده می‌شود.
براساس مقاله‌ای که محققان نوشته‌اند، این فرآیند منجر به تولید ساختاری می‌شود که در آن چاه‌های کوانتومی عمودی با باندگپ کوچک و سیم کوانتومی عمودی با قطر ۲۰ نانومتر وجود دارد.
علاوه‌بر این، یک لایه InGaAs روی نانوساختارهای به هم مرتبط شده تشکیل می‌شود. یک نقطه کوانتومی در نوک مرکز این ساختار و همچنین سه سیم کوانتومی سه وجهی و سه چاه کوانتومی سه وجهی در این ساختار وجود دارد.
این گروه با معکوس کردن ساختار هرمی، میزان خروج نور را چند برابر افزایش دادند. ایجاد تماس میان نوک و کف این ساختار می‌تواند جریان را به یک نقطه کوانتومی‌ انتقال دهد؛ نقطه‌ای که در مرکز هرم قرار دارد. این ساختار دارای قابلیت تولید انبوه است.
در این ساختار لایه‌ای اپیتاکسیال، آلیاژ AlGaAs به‌صورت غالب وجود داشته و سیم کوانتومی عمودی را ایجاد می‌کند. جهت حرکت جریان را می‌توان در تصویر بالا مشاهده کرد.
نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان Selective carrier injection into patterned arrays of pyramidal quantum dots for entangled photon light-emitting diodes در نشریه Nature Photonics منتشر شده‌است.