نقاط کوانتومی چه تأثیری در کیفیت نمایشگرها دارند؟

یکی از مؤسسه‌های فعال در حوزه نمایشگر و تصویربرداری، گزارش سفیدی درباره انواع فناوری‌های ساخت نمایشگر و تأثیر نقاط کوانتومی در این نمایشگرها منتشر کرده است. این گزارش نقاط ضعف و قوت هر یک از این فناوری‌ها را ترسیم کرده است.

مؤسسه اینسایت مدیا (Insight Media) اخیراً گزارش سفید (white paper) در خصوص دانش پشت فناوری نقاط کوانتومی در بخش نمایشگرها منتشر کرده است. کریس چینوک نویسنده این گزارش با عنوان Dots will Power Display Products to the Next Level است. در این گزارش طیف وسیعی از موضوعات در مورد رنگ‌های ایجاد شده توسط نقاط کوانتومی، دامنه دینامیک بالای این رنگ که موجب بهبود کیفیت نمایشگرها می‌شود، درج شده‌است.
این گزارش سه فناوری مختلف که برای ایجاد رنگ‌های کامل در نمایشگرها استفاده می‌شود، یعنی OLED، LCD و نقاط کوانتومی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
در مورد تلویزیون‌های OLED، این نمایشگرها می‌توانند تمام رنگ‌های DCi-P3 را با سطح روشنایی پایین ایجاد کنند. محدودیت آن‌ها  یک نشر و روشنایی است که روی ظرفیت رنگ تأثیر می‌گذارد. این موضوع موجب می‌شود تا تصویر، کمی رنگ پریده به نظر برسد و حجم رنگ کاهش یابد. با ایجاد میکروحفره در ساختار OLED می‌توان رنگ‌های اشتباع ایجاد کرد و طیف کامل رنگ در نمایشگر به وجود آورد، اما این کار زاویه دید نمایشگر را محدود می‌کند.
در این گزارش ۲۷ صفحه‌ای، بررسی جامع و عمیقی درباره فناوری هر یک از نمایشگرها انجام شده و نقاط ضعف و قوت هر یک از آن‌ها درج شده‌است.
کریس چینوک می‌گوید: « نقاط کوانتومی مواد بسیار جالب با پتانسیل‌های بالایی هستند و می‌توانند فرصت‌های زیادی در بخش نمایشگر ایجاد کنند. نمایشگرهای حاوی نقاط کوانتومی می‌توانند به طیف رنگ ۲۰۲۰ برسند. از این مواد می‌توان در حوزه‌های مختلف نظیر پیل‌های خورشیدی، تصویربرداری زیستی و روشنایی استفاده کرد. بنابراین ارزش بررسی و تحقیق را دارند.»
در حال حاضر از نقاط کوانتومی در ساخت نمایشگرهای LCD استفاده می‌شود، به طوری که کیفیت آن‌ها را از OLED و LCDهای رایج متمایز می‌کند. زمانی که نقاط کوانتومی وارد این نمایشگر می‌شوند، کیفیت و عملکرد را ارتقاء می‌دهند. برای دسترسی به این گزارش به پایگاه Insight Media رجوع کنید.
این مؤسسه در حوزه تصویربرداری و نمایشگر به‌عنوان مشاور عمل می‌کند.